จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
Monday, 18 June 2012 12:14

Creation and Evolution - 2 Featured

Written by  Administrator
Rate this item
(1 Vote)

การสลายตัวของการแผ่รังสี

      มีอีกกระบวนการหนึ่งในการวัดที่เรียกว่าครึ่งชีวิต (half-life) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระดับการแผ่รังสีของวัตถุลดลงเหลือครึ่งเดียว สำหรับยูเรเนียม 238 มีครึ่งชีวิตอยู่ที่ 4.5 ล้านปี ดังนั้นเราสามารถหาอายุยูเรเนียมได้ด้วยวิธีนี้ แต่ยกเว้นยูเรเนียม 237 ไอโซโทปส่วนหนึ่งมีครึ่งชีวิต 60-70 วัน ไอโซโทปไหนของยูเรเนียมที่จะนำมานับ และ ค่าแรกของไอโซโทปแต่ละตัวคือเท่าไหร่ ?

     ถ้าเชื่อว่าวิธีนี้สามารถวัดอายุได้อย่างถูกต้อง เราน่าจะสามารถย้อนกลับไปดูอายุสิ่งต่างๆได้ แต่เมื่อเทียบด้วยวิธีนี้แล้วเราจะพบว่าโลกนั้นร้อนมากจากการแผ่รังสี เพียงแค่ถอยหลังกลับไป 15,000 ปี โลกก็สภาพที่ไม่น่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ ถ้าการวิเคราะห์การสลายตัวของอะตอมนั้นถูกต้อง โลกต้องแผ่รังสีอยู่ช่วง 15,000 ปีก่อน และใน ช่วง 12,000-13,000 B.C. ที่สิ่งมีชีวิตไม่น่าจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เลย

     กระบวนการทางอะตอมมิคนี้ส่งผลกระทบใดต่อแนวคิดวิวัฒนาการบ้าง ? ถ้านักวิวัฒนาการวิทยาต้องการใช้วิธีทางอะตอมมิคในการวัดอายุความเก่า พวกเขาก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาด้วย ซึ่งอาจเป็นการหักล้างทำลายทฤษฎีวิวัฒนาการแบบเดิมๆ นักวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ว่าจักรวาลกำเนิดระหว่างส่วนผสมของยูเรเนียมและอื่นๆ แต่ก็อาจมีคำถามว่า ยูเรเนียมและส่วนผสมแรกสุดเกิดขึ้นมาจากไหนละ ? ถ้าไม่มีการสร้าง หรือ การผสมให้เกิดขึ้นมาก่อนบางทีแนวคิดเรื่องการสร้างของพระเจ้าอาจอธิบายข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี้ได้ เราได้ข้อสรุปแบบเดียวกันเมื่อเรานำทฤษฎีมาใช้กับเรื่องสนามแม่เหล็กของโลก เราสามารถใช้เรื่องสนามแม่เหล็กของโลกในการวัดอายุโลกได้ด้วย ด้วยเหตุผลที่ว่าเรารู้ว่าสนามแม่เหล็กของโลกลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งถ้าเราอ้างอิงตามแนวคิดนี้เราจะพบว่า โลกเป็นดาวที่เต็มไปด้วยสนามแม่เหล็กในช่วง 8,000-12,000 B.C. สนามแม่เหล็กของโลกสามารถใช้ในการตรวจสอบอายุได้อย่างถูกต้อง และจากหลักฐานที่ว่าโลกเป็นดาวที่เต็มไปด้วยสนามแม่เหล็กมาก่อน แล้วทำไมจู่ๆดวงดาวที่เต็มไปด้วยสนามแม่เหล็กดวงนั้นถึงกลายมาเป็นโลกอย่างทุกวันนี้ได้ เหมือนเป็นการสร้าง หรือ การจัดการที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน

สูตรพีชคณิต

     สูตรทางวิทยาศาสตร์หลายสูตรใช้สูตรทางพีชคณิต (exponential) มาประกอบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคิดคำนวณความเร็วการเคลื่อนที่ของแสง การสลายตัวของการแผ่รังสีนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะใช้สูตรนี้ เรานำตัวแปรครึ่งชีวิตมาคิดเทียบเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เปลี่ยนไป วิทยาศาสตร์แสดงให้เราดูว่ายูเรเนียมจะสลายตัวลดลงตามเวลาที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถวาดเป็นเส้นโค้งระยะเวลาตามสูตรพีชคณิตได้ แม้แต่การเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาชีวิตในสมัยปฐมกาลตั้งแต่ระยะเวลาของโนอาห์จนถึงโจเซฟก็แสดงได้ในเส้นโค้งของสูตรพีชคณิต โดยแสดงด้วยภาพเส้นโค้งที่โค้งลง ระยะเวลาอายุขัยของมนุษย์ที่ดูสั้นลงเรื่อยๆเหมือนการลดลงของสภาพการแผ่รังสีของวัตถุ ดังที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า อายุขัยของมนุษย์จะลดลงจนเหลือแค่ 120 ปี

     สังเกตจากอายุของบรรพบุรุษมนุษย์ ในสมัยก่อนอายุขัยของมนุษย์นั้นมากกว่าปัจจุบันมาก คนหนึ่งสามารถมีอายุได้มากถึง 900 ปีขึ้น แต่ทั้งหมดนี้จบลงตั้งแต่สมัยโนอาห์เป็นต้นมา บิดาของโนอาห์ตายเมื่ออายุ 777 ปี

     หลานชายของโนอาห์ ชื่อว่า นิมรอด เป็นนักล่าที่เก่งกาจผู้สร้างนครบาเบลอันนำไปสู่หอคอยบาเบลในเวลาต่อมา ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ประชาชาติต่างๆกระจัดกระจาย และ พูดภาษาต่างกัน หากเทียบเวลาช่วงหลังจากนั้นจะเข้ากับสมการพีชคณิตเส้นโค้งตกลง จำนวนประชากรที่ลดลง และ อายุขัยที่ลดลง แม้แต่เรื่องการลดลงของสนามแม่เหล็กโลกที่ได้กล่าวมาก็เป็นพีชคณิต ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าโลกน่าเป็นดาวที่เต็มไปด้วยสนามแม่เหล็กเมื่อ หมื่น -2 หมื่นปีมาแล้ว และสนามแม่เหล็กนี้ลดลงเรื่อยๆแบบเส้นโค้งที่ตกลงเช่นกัน จนเป็นโลกแบบที่เราอยู่ทุกวันนี้ การเกิดของประชากร หรือ การเจริญเติบโตของพืชผักในฤดูใบไม้ผลิก็เป็นพีชคณิตเช่นกันถ้าปัจจัยภายนอกทางธรรมชาติอยู่ครบ

     กฎทางวิทยาศาสตร์ว่าไว้ว่า พลังงานไม่สามารถสร้างหรือทำลายลงได้ แต่พลังงานสามารถแปรสภาพได้ และ หน่วยวัดพลังงาน entropy ต้องเพิ่มขึ้นเสมอ ซึ่งจากกฎนี้ทำให้เราทราบว่าโลกเราค่อยๆตายลงทุกวันตามสภาพจักรวาลที่พลังงานลดลงเรื่อยๆ ตาม entropy ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพเสื่อมถอยลดลงทุกวัน แล้วทำไมความเร็วแสงเป็นสิ่งเดียวละที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้ แนวคิดทฤษฎีการวิวัฒนาการต้องการให้เราเชื่อว่าทุกสิ่งเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ และ มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆอย่างเป็นรูปแบบ ไม่ใช่อย่างเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งนี่เป็นแนวคิดหลักของทฤษฎีการวิวัฒนาการ จุดเด่นของออกซิเจนนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงถึงข้อขัดแย้งของทฤษฎีนี้ ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับชีวิตทุกชีวิต น้ำเป็นส่วนผสมที่มีเอกลักษณ์ เมื่อมันเย็น มันหนาแน่นมากขึ้น ภายใต้จุดเยือกแข็ง 0 องศาเซลเซียส น้ำกลายเป็นวัตถุแข็ง และเริ่มแผ่ขยายตัว ขณะที่สิ่งอื่นๆเมื่อได้รับความเย็นจะเริ่มหดตัว แต่น้ำกลับต่างออกไป ความหนาแน่นมากขึ้นเมื่อได้รับความเย็นจากผิวหน้าลงมาเหมือนอย่างบนผิวหน้าน้ำแข็งในทะเลสาป แน่นอนหากน้ำเริ่มแข็งจากด้านล่างสัตว์น้ำในนั้นคงตายหมด น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ นอกจากเป็นองค์ประกอบที่มากสุดในร่างกายและเซลแล้ว น้ำยังทำหน้าที่ในการไหลเวียนสารอาหาร กรด และ เลือดในร่างกายทุกอย่าง

     แนวคิดวิวัฒนาการว่าไว้ว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ ถ้าเช่นนั้นทำไมร่างกายของเรากับของเหลวต่างๆในร่างกายเราถึงเกิดขึ้นจากส่วนประกอบของน้ำด้วยรูปแบบทางเคมีที่ต่างจากปกติ

ไอสไตน์เคยพูดถึงสูตร

E=mc2

 

E = Energy

M = Mass (Matter)

C = Speed of Light

     กฎนี้ว่าไว้ว่าวัตถุและเหตุการณ์ต่างๆเดินทางจากรูปแบบพลังงานสูงสู่พลังงานต่ำ ตัวอย่างเช่นถ้าเราวางกาแฟร้อนๆแก้วหนึ่งเอาไว้ มันจะเย็นลงเมื่อเวลาผ่านไป หรืออีกนัยหนึ่งความร้อนจากกาแฟพยายามทำให้ห้องร้อนขึ้น คือ การแสวงหาสมดุลยภาพนั่นเอง หรือจากกฎแรงดึงดูด ที่น้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ตามกฎ และ สิ่งที่ซับซ้อนจะเปลี่ยนสู่สิ่งที่สามัญลง

ส่วนแนวคิดการวิวัฒนาการกล่าวว่าทุกอย่างเริ่มจากสิ่งง่ายๆคือเซลเดียวพัฒนามาเป็นรูปแบบสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่างคนทุกวันนี้ ซึ่งแน่นอนขัดกับกฎทางฟิสิกส์

(Page 3 of 4)

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home