จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
Thursday, 07 June 2012 09:38

อัศจรรย์ของพระจิตเจ้าในการสารภาพบาป Featured

Written by  Administrator
Rate this item
(2 votes)

ยน 20:22 

      พระเยซูเจ้าตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า 

 “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด 

บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด 

บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” 

  

     พระจิตเจ้าได้ประทานพระพรให้แต่ละคนแตกต่างกัน ผู้ที่พระองค์ประทานพระพรให้คือผู้รับใช้ของพระองค์ ที่จะใช้ของประทานในการเสริมสร้างพระศาสนจักรและตามพระประสงค์ ซึ่งมีทั้ง ฆารวาส นักบวช และทั้งบรรดานักบุญ และบุคคลหนึ่งที่ได้รับพระพรในการ “ฟังแก้บาป” นี้อย่างเต็มเปี่ยม คือพระสงฆ์ชาวอิตาลี นักบุญคุณพ่อปีโอผู้มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์

     คุณพ่อปีโอคือใคร 

     คุณพ่อปีโอ ผู้ได้รับรอยแผลคล้ายแผลที่พระเยซูเจ้าได้รับเป็นพันธกิจที่พระเป็นเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นผู้ประกาศความรัก ความเมตตา แผนการการช่วยวิญญาณมนุษย์ให้รอดด้วยอีกวิธีหนึ่ง

     (“รอยแผลมหัศจรรย์” ได้เคยปรากฏแก่นักบุญฟรันซิส อัสซีซี (ค.ศ.๑๑๘๑-๑๒๒๖) สมัยศตวรรษที่ ๑๒ ผู้ก่อตั้งคณะนักบวชฟรันซิสกัน และคณะภราดาน้อยกาปูชิน) 

     ท่านมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยของพวกเรานี้เอง คือในช่วงค.ศ.1887-1968 และท่านได้รับการประกาศเป็นนักบุญเมื่อ ค.ศ.2002 นี้เอง

วันประกาศเป็นนักบุญของคุณพ่อปีโอ

     นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ในการดำเนินชีวิตนักบวชที่เคร่งครัด และความรักอันลึกซึ้งต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งแล้ว ท่านมีชื่อเสียงด้านการหยั่งรู้ความคิดและอนาคต พระพรการรักษา และหลักฐานพยานบุคคลหลายครั้งได้ยืนยันว่า ท่านอยู่สองสถานที่ในเวลาเดียวกัน (Bilocation) ซึ่งเป็นมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง และ ท่านคือ 1ในบรรดานักบุญของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิคที่มี “ของประทาน” จากพระจิตเจ้า ในเรื่องของ “การฟังสารภาพบาป” ของสัตบุรุษ 

     ท่านจึงเป็นบาดหลวงที่มีคนขอต่อคิวเพื่อสารภาพบาปมากที่สุด มีผู้ประเมินตัวเลขไว้ว่าคุณพ่อปีโอโปรดศีลอภัยบาปสัตบุรุษมากถึง ๒ ล้านคน ในระยะเวลา ๕๑ ปี และต่อไปนี้คือการอัศจรรย์ที่พระจิตเจ้า ได้ทรงกระทำผ่านผู้รับใช้ของพระองค์

คุณพ่อปีโอในวัยหนุ่ม เมื่อเริ่มได้รับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์

     พระพรที่โด่งดังไปทั่วโลก 

     ระหว่าง ค.ศ. ๑๙๑๘-๒๓ คุณพ่อปีโอฟังแก้บาปนาน ๑๕-๑๙ ชั่วโมงทุกๆ วัน จนคุณพ่ออธิการต้องจำกัดเวลาฟังแก้บาปของคุณพ่อให้น้อยลง ค.ศ. ๑๙๔๐-๕๐ คุณพ่อปีโอจึงฟังแก้บาปลดลงเหลือ ๕-๘ ชั่วโมงในแต่ละวัน ในเวลาเช้าคุณพ่อปีโอจะโปรดศีลอภัยบาปสตรีที่ห้องฟังแก้บาปภายในวัด ส่วนเวลาบ่ายสัตบุรุษชายจะมาแก้บาปในห้องแต่งตัวพระสงฆ์หลังวัด โดยนั่งพูดคุยกันอย่างเปิดเผยตามลำพังสองคน คุณพ่อปีโอจะปรกมือทั้งสองบนบ่าของผู้สำนึกผิดที่มาขอคืนดีกับพระเป็นเจ้า

     หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีสัตบุรุษมาแก้บาปกับคุณพ่อปีโอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้น สัตบุรุษจะตั้งแถวแต่เช้ามืดคอยคุณพ่อปีโอมาฟังแก้บาป เมื่อมีคนเพิ่มมากขึ้น หลายครั้งผู้มายืนรอคุณพ่อปีโอเกือบทั้งวันจำนวนหนึ่งจะไม่ได้พบคุณพ่อปีโอ คนเหล่านั้นก็จะมาเข้าแถวรออีกครั้งในวันรุ่งขึ้น และเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะได้ลำดับตามเดิมที่ได้เมื่อวันวาน เช่น สมมุติว่าคนหนึ่งรอเป็นคนที่ ๔ ของวันก่อน อาจจะอยู่ในลำดับที่ ๑๓ ของวันรุ่งขึ้น 

     เมื่อเกิดปัญหาในการเข้าคิวมากขึ้น ทางคณะและโบสถ์จึงจำเป็นต้องจัดระเบียบในเรื่องนี้ คุณพ่อเคลเมนต์ นอยเบาเออร์ มหาธิการคณะที่กรุงโรม ขออนุญาตใช้ “บัตรคิวแก้บาป” คุณพ่อเคลเมนตรู้สึกว่าการใช้บัตรคิวให้ความรู้สึกว่าวัดเป็นโรงภาพยนตร์มากกว่าสถานที่ภาวนา แต่ก็ได้รับการจูงใจว่าจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีนี้เพื่อลดความขัดแย้ง ในเวลาต่อมาผู้จะมาแก้บาปกับคุณพ่อปีโอจะต้องไปลงทะเบียน โดยแยกระหว่างคนในท้องที่และผู้แสวงบุญจากต่างถิ่น และเพื่อไม่ให้มีการซื้อขายบัตรคิวผู้แก้บาปต้องเซ็นต์ชื่อในบัตรต่อหน้าพระสงฆ์ที่ออกบัตร โดยพระสงฆ์จะลงนามและระบุวันที่ออกบัตรไว้ด้วย

คุณพ่อปีโอในวัยหนุ่มกอดแกะ 

(Page 1 of 3)
Last modified on Monday, 11 June 2012 15:51

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home