จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
Thursday, 07 June 2012 09:38

อัศจรรย์ของพระจิตเจ้าในการสารภาพบาป - 2 Featured

Written by  Administrator
Rate this item
(2 votes)

     พระเจ้าทรงพระเมตตายิ่งกว่าพระยุติธรรม 

     แม้บางครั้งคุณพ่อปีโอจะบอกแก่ผู้มาสารภาพบาปว่าหากไม่แก้ไขนิสัยที่เป็นข้อบกพร่องแล้ว ก็มีโอกาสจะตกนรกอย่างแน่นอน แต่คุณพ่อเชื่อว่ามีไม่กี่คนที่จะต้องไปใช้โทษในนรก 
     คุณพ่อบอกกับเพื่อนคนหนึ่งว่า “ผมเชื่อว่ามีคนบาปไม่กี่คนที่ต้องไปนรกเพราะพระเป็นเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างมาก พระองค์ทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์เอง พระบิดาเจ้าทรงส่งพระบุตรเพียงองค์เดียวให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่พวกเราให้รอดพ้นจากบาป พระองค์ทรงรักมนุษย์มากเกินกว่าเราจะเข้าใจได้ ผมเชื่อว่าเมื่อเราผ่านพ้นชีวิตในโลกนี้แล้วเราจะไปปรากฏเบื้องพระพักตร์พระเป็นเจ้า ก่อนพระองค์จะทรงพิพากษาโทษาบาปของเรา พระองค์จะทรงให้เราได้เห็นและเข้าใจบาปอย่างลึกซึ้ง และหากเราเข้าใจดีเราคงเป็นทุกข์ถึงบาปและน่าจะได้รับการอภัยจากพระเป็นเจ้า”

     คุณพ่อปีโอยังเชื่ออีกว่า ผู้ที่ไม่ใช่คริสตชนย่อมได้รับพระเมตตาจากพระเป็นเจ้าเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในเดือนตุลาคม ค.ศ. ๑๙๖๗ ชาวยิวที่กลับใจมานับถือคาทอลิกคนหนึ่งถามพ่อว่าบิดาของเขาซึ่งดำเนินชีวิตเชื่อในศาสนายิว ครั้นตายไปท่านจะได้รับการไถ่กู้ให้รอดด้วยหรือไม่? คุณพ่อปีโอตอบว่า “จูลิอุส ฟีเนได้รับการไถ่กู้ให้รอดแล้วแต่ก็ยังจำเป็นที่เราจะต้องภาวนาเพื่อเขาให้มาก” คุณ พ่อปีโอแนะนำคริสตชนให้ภาวนาให้เพื่อวิญญาณในไฟชำระเสมอ โดยยืนยันว่าหากวิญญาณที่เราภาวนาให้ไม่ต้องการคำภาวนาอีกแล้ว คำภาวนาเหล่านั้นจะส่งผลให้กับดวงวิญญาณที่กำลังรอคำภาวนาอยู่อีก คุณพ่อปีโอเชื่อมั่นว่าวิญญาณที่ได้รับการไถ่กู้ให้รอดย่อมผ่านการทนทุกข์ทรมานในไฟชำระ ก่อนจะไปเสวยความบรมสุขในสรวงสวรรค์ได้ เมื่อมีคนถามคุณพ่อว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในไฟชำระ คุณพ่อปีโอตอบว่า “ให้ผู้นั้นยินดีน้อมรับพระประสงค์ของพระเป็นเจ้ายกถวายทุกสิ่งทุกอย่างแด่พระองค์ด้วยความรักและความขอบพระคุณเพื่อว่าเมื่อเราตายจะได้ไปสวรรค์ทันที” 

     คุณพ่อปีโอยินดีโปรดศีลอภัยบาปแม้กับผู้ที่ไม่ได้เป็นคาทอลิค 

     เราได้เห็นแล้วว่าคุณพ่อปีโอเป็นผู้อดทนเป็นพิเศษ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ คุณพ่อให้การต้อนรับนายทหารที่เป็นคริสตชนทุกนิกาย

     คุณพ่อปีโอไม่เคยบังคับคริสตชนโปรเตสแตนต์หรือออร์โธดอกซ์ให้กลับใจมานับถือคาทอลิก ดังจะเห็นได้ชัดเจนจารกรณีของ อเดลเลียเดไพล์ ซึ่งคุณพ่อปีโอสนิทสนม หรือกอร์ดอน ลูกชายของเธอซึ่งเป็นนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงซึ่งไม่ใช่คริสตชนและยังไม่สนใจที่จะนับถือศาสนาใดๆ เซเน ภรรยาหม้ายของกอร์ดอนเล่าว่า “คุณพ่อปีโอไม่เคยชวนให้สามีดิฉันเปลี่ยนศาสนา” แม้ว่าครั้งหนึ่งมีผู้ได้ยินคุณพ่อปีโอพูดถึงแพทย์คนหนึ่งว่า “น่าเสียดายที่เขาเป็นยิว” คุณพ่อมีเพื่อนชาวยิวหลายคนบางคนก็เปลี่ยนศาสนา เรายังเห็นว่าอย่างน้อยมีครั้งหนึ่งที่คุณพ่อปีโอได้แจกศีลมหาสนิทให้กับคริสตชนที่ไม่ได้นับถือคาทอลิก หรืออาจกล่าวอย่างตรงไปตรงมาผู้นั้นไม่ได้เป็นคริสตชน คุณพ่อปีโอก็ยังปรารถนาจะฟังแก้บาป อเดลเลียเด ไพล์ เป็นคริสตศาสนิกชนที่ไม่ใช่คาทอลิก เมื่ออเดลเลียเดได้เปรยกับลูกสาวว่า “แม่อยากจะคุกเข่าในที่ฟังแก้บาปเพื่อสารภาพความผิดจัง! แต่แม่พูดภาษาอิตาเลียนไม่เป็น!” เมื่อมารีอา ไพล์ ได้เล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อปีโอฟังคุณพ่ออุทานว่า “หากเธอประสงค์จะแก้บาป ภาษาไม่เป็นปัญหาพ่อช่วยดูแลเรื่องนี้ได้!” 

     เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า ในยุคสมัยของคุณพ่อปีโอ คริสตศาสนิกชนนิกายอื่นๆที่อยู่นอกพระศาสนจักรในเวลานั้นได้รับความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเพียงเล็กน้อย ก่อนสังคายานาวาติกันครั้งที่ ๒คนเหล่านี้จะได้ชื่อว่าเป็น “พวกนอกรีต” คุณพ่อโดมินิกเขียนถึงพระเจ้าจอร์จที่ ๕ กษัตริย์แห่งอังกฤษว่า “ผู้สูงอายุนอกรีตผู้นี้ได้เข้าสู่สวรรค์ด้วยความช่วยเหลือของคุณพ่อปีโอซึ่งเป็นพระสงฆ์คาทอลิก!” ผู้ร่วมงานกับคุณพ่อปีโอรู้ดีว่าคุณพ่อปีโอไม่เคยพูดจาดูถูกผู้ใด

     กิจใช้โทษบาปที่คุณพ่อปีโอแนะนำ 

     แม้ว่าคุณพ่อปีโอจะเคร่งครัดกับตัวเอง แต่ก็ไม่เคยบังคับให้ลูกวิญญาณคนใดต้องปฏิบัติตนเคร่งครัดเช่นเดียวกัน ครั้งหนึ่งลูกวิญญาณคนหนึ่งพูดกับคุณพ่อปีโอว่า “พ่อคะ ลูกอยากจะช่วยคุณพ่อ ขอให้ลูกได้มีส่วนแบกรับความทุกข์ไว้บ้าง” คุณพ่อตอบเธอว่า “ลูกรัก ลูกมีปัญหามากมายอยู่แล้ว ยังจะมาช่วยพ่ออีกหรือ? ลองทบทวนปัญหาที่มีอยู่ของลูก และอย่าได้คิดจะเพิ่มความยากลำบากให้กับตัวเองอีก!” 

     อีกครั้งหนึ่ง มีหญิงศรัทธามากคนหนึ่งเธอรับประทานวัชพืชที่เป็นพิษเพื่อเป็นการใช้โทษบาปโดยไม่ฟังเสียงเตือนว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้ป่วยเป็นโรคไข้รากสาดได้ เมื่อคุณพ่อปีโอทราบคุณพ่อวางเงื่อนไขว่า “พ่อไม่อนุญาตให้ทำเช่นนี้อีก มีวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมกว่ามากที่จะทำกิจใช้โทษบาปได้ เช่นการยกถวายความทุกข์ยากที่พบในแต่ละวันแด่พระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าจะทรงประทานไม้กางเขนแก่เราเอง และหากพระองค์ไม่ทรงมอบความทุกข์ยากแก่ผู้ใด ก็เพราะพระองค์ไม่มั่นใจว่าผู้นั้นจะแบกรับไม้กางเขนได้” 

     มีลูกวิญญาณของคุณพ่อปีโอเพียงไม่กี่คนที่คุณพ่อได้แนะนำให้พลีกรรมอุทิศตนเพื่อเป็น “ดวงวิญญาณที่ยอมรับความทุกข์ยากเพื่อใช้โทษบาป”


เรียบเรียงจาก คุณพ่อปีโอผู้มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์เล่ม2 แปลโดย วีณา โกวิทวานิชย์

(Page 3 of 3)
Last modified on Monday, 11 June 2012 15:51

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home