ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

ทัศนคติทางศาสนาของลีโอนาร์โด - 5 Featured

Written by  Administrator Thursday, 07 April 2011 09:37
Rate this item
(0 votes)

คริสตศาสนา ประวัติศาสตร์และพระศาสนจักร

สรุปช่วงเวลาต่างๆของคริสตศาสนา จนถึงค.ศ.500

2000 ปี ก่อน ค.ศ. พระคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับพระธรรมเก่าถูกเขียนขึ้น 

3 ศตรววษ ก่อน ค.ศ. พระคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับพระธรรมเก่าฉบับทะเลตาย (Dead Sea Scrolls) ถูกเขียน 

3 ปีก่อนค.ศ.-ค.ศ.0 พระเยซูประสูติ 

ช่วงราวค.ศ. 30 พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขน 

ค.ศ. 49-62 นักบุญ เปาโล เขียนจดหมายถึงคริสตชนตามเมืองต่างๆ 

ค.ศ. 64-68 จักพรรดิเนโร เบียดเบียนพระศาสนจักร 

ค.ศ. 65-69 พระคัมภีร์ไบเบิ้ลเล่าถึงประวัติและคำสอนของพระเยซูเจ้าบันทึกโดย นักบุญมาระโก นักบุญมัทธิว นักบุญลูกา และ นักบุญยอห์น 

ค.ศ.90-200 เริ่มมีการแปลพระคัมภีร์ไบเบิ้ลในภาษาต่างๆ เช่น ซีเรีย ลาติน คอปติก และ อาราเมอิก 

ช่วงศตรววษที่ 2 คริสตศาสนาเผยแผ่ไปถึง เอเชียไมเนอร์ กรีซ มาสิโดเนีย อียิปต์ อินเดีย ทั่วยุโรป และแอฟริกาเหนือ 

ค.ศ. 95 จักพรรดิ ดิโดมิเซียน เบียดเบียนศาสนจักร 

ช่วงปี ค.ศ. 100-300 ยุคแห่งมรณสักขี(คาดว่ามีคริสตชนตายเพราะการถูกเบียดเบียนศาสนาของจักรวรรดิ์โรมันถึง200,000คน) 

ค.ศ 100-130 ลัทธินอกสติกแบบที่นำความเชื่อทางคริสตศาสนาเข้าไปประสมเริ่มเฟื่องฟู 

ค.ศ. 107 ทราจานเบียดเบียนศาสนจักร 

ค.ศ. 150-200 ไบเบิ้ลที่บันทึกโดย มาระโก มัทธิว ลูกา และ ยอห์น ถูกถือว่าเป็นพระคัมภีร์ของมวลคริสตชนอย่างเป็นทางการ 

ค.ศ. 150-250 ลัทธินอสติกเขียนคัมภีร์ฉบับฟิลลิป มารีย์ มักดาเลนา และชุดเอกสารนักฮัมบาดี 

ค.ศ. 177-180 จักพรรดิ์มาร์คุส เอาเรลีอุส เบียดเบียนศาสนจักร 

ค.ศ. 180 อีรีเนอุส บิชอปแห่งลียงประณามคำสอนของพวกนอสติค 

ค.ศ. 249-251 จักพรรดิ เดซิอุส เบียดเบียนศาสนจักรทั่วไป 

ค.ศ. 257 จักพรรดิ วาเลเรียน เบียดเบียนศาสนจักร 

ค.ศ. 305 จักพรรดิ ดีโอเกลเซียน เบียดเบียนศาสนจักรอย่างรุนแรง 

ค.ศ. 312 จักพรรดิคอนแสตนตินขึ้นครองราชย์ 

ค.ศ. 313 จักพรรดิคอนแสตนตินออกพระราชกฤษฎีกาแห่งเมืองมิลานเพื่อคุ้มครองคริสตศาสนา และ คริสตศาสนิกชน 

ค.ศ. 320 จักพรรดิคอนแสตนตินย้ายราชธานีไปที่เมืองบีซานซีอุม และเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น คอนแสตนติโนเปิล 

ค.ศ. 325 การสังคยนาสากลที่ ไนซีอา ยืนยันว่าพระเยซูเป็นทั้งพระเจ้า และมนุษย์ 

ค.ศ. 367 อเธนาเชียส บิชอปแห่งอเล็กซานเดรียบรรจุรายชื่อหนังสือของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ทั้ง 27 เล่ม 

ค.ศ. 381 การสังคยนาที่กรุงคอนแสตนติโนเปิล / จักพรรดิทีโอโดซิอุส ทรงประกาศให้คริสตศาสนาเป็นศาสนาประจำจักวรรดิโรมัน 

ค.ศ. 384 นักบุญ เยโรม รวบรวมคัมภีร์ทั้งหมดที่ยอมรับกัน แปลเป็นภาษาละตินอย่างเป็นทางการ และเรียกส่วนที่เป็นสาระบบรอง ว่า อธิกธรรม(Aprocypha) และพระคัมภีร์ไบเบิ้ลในการแปลครั้งนี้เป็นฉบับมาตรฐานของพระศาสนจักรคาทอลิคจนปัจจุบันและใช้แปลเป็นภาษาต่างๆอย่างแพร่หลายในสมัยนั้น 

ค.ศ. 395 หลังการสิ้นพระชนม์ของจักพรรดิ ทีโอโดซิอุส อาณาจักรโรมันถูกแบ่งออกเป็นโรมันตะวันตก กับ โรมันตะวันออก 

ค.ศ. 431 การสังคยนาที่เมืองเอเฟซัส ประกาศย้ำว่าพระเยซูมีทั้งธรรมชาติพระเจ้า และธรรมชาติมนุษย์ และประกาศว่าพระมารดามารีย์มีฐานะ "มารดาพระเจ้า" 

ค.ศ. 451 การสังคยนาที่เมืองคาลเซโดเนีย 

ค.ศ. 476 อวสานจักรวรรดิโรมันตะวันตก เหลือแต่โรมันตะวันออก 

ค.ศ.496 ฝรั่งเศสเข้าเป็นประเทศคริสตศาสนา และถูกขนานนามว่า "ธิดาหัวปีของพระศาสนจักร" 


อ้างอิง 

* ดร. กฤษณา หงษ์อุเทน, "ศิลปะคริสเตียนในทวีปยุโรป", บริษัท สยามเพรส 
แมแนจเม้นท์ จำกัด จัดพิมพิ์ 

* L. Munch, J. Montjuvin : Panorama of Church History, Paris France 1964 

* National Geographic, May 2006, Issue 58 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

จากTime Line ดังกล่าว เราพบข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้คือ 

1. พระคัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับทะเลตาย (Dead Sea Scrolls) เขียนก่อนพระเยซูประสูติ แน่นอนมันคือส่วนเนื้อหาที่เรียกว่า ฉบับพระธรรมเก่า ซึ่งเป็นเรื่องราวตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลก ถึงก่อนพระเยซูประสูติ ดังนั้นการหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ้างประวัติพระเยซูจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย 

2. หนังสือชุดนอสติก และคัมภีร์ต่างๆที่ นิยายอ้าง เขียนหลัง พระคัมภีร์เล่มหลักทั้ง4 และแน่นอนว่าไม่ได้เขียนโดยสาวกคนนั้นจริงๆ เพราะเวลาที่เขียนนั้น ทั้ง นักบุญ มารีย์ มักดาลา นักบุญฟิลลิป เสียชีวิตไปนานแล้ว และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไม คนในสมัยนั้นถึงไม่จัดคัมภีร์พวกนี้ไว้ในสาระบบ 

3.จักรพรรดิ์คอนสแตนติน ไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระคัมภีร์เลย 

4.การสังคยนาที่เมืองเอเฟซัส ค.ศ. 431 ประกาศว่าพระมารดามารีย์มีฐานะ "มารดาพระเจ้า" การมอบตำแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์นี้ให้สตรีคนนี้ ทำลายข้อกล่าวหาของนิยายที่ว่าพระศาสนจักรพยายามกำจัดสตรีลงโดยสิ้นเชิง 

5.ประเทศฝรั่งเศสเพิ่งรับคริสตศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติเมื่อเกือบค.ศ.500 ถ้ามีทายาทพระเยซูไปเป็นกษัตริย์ที่นั่นจริง พวกเขาควรเป็นคริสต์ทั้งประเทศก่อนหน้าจักรพรรดิ์คอนสแตนตินจะเกิดด้วยซ้ำ

(Page 5 of 7)
Last modified on Wednesday, 21 November 2012 17:03

Latest from Administrator

Related items (by tag)

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home