-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 

ทัศนคติทางศาสนาของลีโอนาร์โด - 7 Featured

Written by  Administrator Thursday, 07 April 2011 09:37
Rate this item
(0 votes)

การสังคยนาที่เมืองไนซีอา

คำอ้างของนิยาย : พระเยซูในสายตาของบรรดาสาวกของพระองค์คือองค์ศาสดาซึ่งเป็นมนุษย์ จนกระทั่งปี 325 เมื่อจักรพรรดิคอนสแตนตินต้องการเปลี่ยนพระองค์ให้เป็นเทพ(deity) จึงจัดตั้งสังคยนาแห่งไนซีอา (Council of Nicaea) เพื่อร่วมกันลงชื่อยืนยันสถานะ "พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า" ด้วยการโหวตที่เฉียดฉิว 


Q:ก่อนหน้าค.ศ.325 พระเยซูถูกมองว่าเป็นมนุษย์เท่านั้นจริงหรือ 

A: ความเชื่อที่ถูกต้องของคริสตศาสนาก่อนหน้านั้น ซึ่งสามารถพบได้จากจดหมายของนักบุญเปาโลที่เขียนถึงคริสตชนตามเมืองต่างๆตั้งแต่ค.ศ.50 บ่งบอกว่า ความเชื่อนั้นต้องเชื่อว่าพระเยซูเป็นทั้ง2อย่างคือ ทั้ง พระเจ้าแท้ และ มนุษย์แท้

และจากบันทึกทางประวัติศาสตร์อื่นๆจำนวนมากบอกเราได้ว่า การมองว่าพระเยซูนอกจากมนุษย์แล้วยังเป็นพระเจ้าด้วย

-อิกนาติอัส “พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจำแลงพระกายมาในร่างมนุษย์” ( ค.ศ. 105) 
-เคลเมนต์ “เป็นเรื่องบังควรที่คุณควรจะระลึกว่าพระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า” (ค.ศ. 150) 
-มรณสัขขี จัสติน “พระบิดาเจ้าสวรรค์แห่งสากลจักรวาลทรงมีพระบุตรแต่พระองค์เดียว และพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” (ค.ศ. 160) 
-อิเรเนอัส “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เหมือนดั่งที่นาม อิมมานูแอล ว่าเอาไว้” (ค.ศ. 180) 
-เทอทิวเลี่ยน “พระเยซูคริสต์ พระเจ้าของพวกเรา” (ค.ศ. 200) 
-ออริเกน “อย่ามีผู้ใดลบหลู่ในความจริงที่ว่าพระผู้ไถ่คือพระเป็นเจ้าเลย” (ค.ศ. 225) 
-โนวาเธียน “พระองค์มิใช่เพียงมนุษย์ แต่เป็นพระเป็นเจ้าด้วย” (ค.ศ. 235) 
-ไซเปรียน “พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (ค.ศ. 250) 
-เมโธดิอัส “พระองค์ทรงสถิตกับพระเจ้า และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริง” (ค.ศ. 290) 
-แลคแทนธิอัส “เราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า” (ค.ศ. 304) 
-อาร์นอร์บิอัส “พระคริสต์ทรงสำแดงการอัศจรรย์ทั้งหมดนี้ ตามพระเทวภาพของพระองค์” (ค.ศ. 305) 

จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดใจความสำคัญต่างๆในพระคัมภีร์ และ ในประวัติศาสตร์ออกไป แล้วเสริมแต่งตามใจชอบได้ง่ายๆQ:สังคนาไนซีอาคือการสังคยานาเรื่องอะไร และการโหวตที่เฉียดฉิวมีหรือไม่ 

A:สังคยานาไนซีอาประกาศหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะ2เรื่องคือ 

1.ประกาศว่าพระเยซูเป็นมนุษย์จริงๆ และ 
2.ประกาศว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงๆ 

ปรัชญาคำสอนของไนซีอา 

เราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ สร้างฟ้าดิน ทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ 

เราเชื่อในพระเอกบุตรเยซูคริสต์สวามีของเรา ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่างสว่าง 

ทรงเป็นองค์พระเจ้าผู้เที่ยงแท้จากพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ 

ผู้ดำรงอยู่โดยมิได้ทรงถูกสร้าง และเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระบิดา 

อาศัยผ่านทางพระองค์ ทุกสิ่งจึงถูกสร้างขึ้นมา เพื่อพวกเรา และ การไถ่กู้ 

พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ ปฏิสนธิเดชะพระจิต มาบังเกิดเป็นมนุษย์โดยรับเอากายจากพระนางพรหมจารีย์มารีอา 

รับทรมานสมัยปอนซิโอปิลาโต ถูกตรึงกางเขน ตายและฝังไว้ เสด็จลงใต้บาดาล 

วันที่สามพระองค์ทรงกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายตามความในพระคัมภีร์ 

เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเป็นเจ้าพระบิดาทรงสรรพธานุภาพ 

และจะเสด็จกลับมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย พระอาณาจักรของพระองค์จักดำรงอยู่นิจนิรันดร 

เราเชื่อในพระจิตศักดิ์สิทธิ์ ผู้ทรงประทานชีวิต ผู้ทรงดำเนินการต่อจากพระบิดาและพระบุตร 

ได้รับการเคารพสักการะเทิดพระเกียรติ ร่วมกับพระบิดา และ พระบุตร 

และทรงตรัสพระวจนะผ่านทางบรรดาประกาศก 

เราเชื่อในพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล 

สหพันธ์นักบุญ 

การยกบาป 

การกลับคืนชีพของเนื้อหนัง และชีวิตนิรันดร 

--- สีแดงคือส่วนที่ยืนยันความเชื่อว่าพระเยซูคือพระเจ้า 
--- สีฟ้าคือส่วนที่ยืนยันความเชื่อที่ว่าทรงเป็นมนุษย์ 

และแท้จริงแล้วสภาแห่งไนซีอาไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการโหวตที่ว่าเลย ถ้าจะมีประเด็นร้อนทำนองนี้บ้างก็คงมีเพียงเรื่องของชายนาม อาริอัส (Arius) ผู้เผยแพร่คำสอนว่าพระเยซูคริสต์พระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา และสภาไนซีอา ที่ประกอบด้วยบิชอป 318 องค์ จากทั้งพระศาสนจักรตะวันออก โดยมีบิชอป 300 องค์ ตีความจากพระคัมภีร์ว่าไม่ได้เพิ่งถูกสร้างแต่ทรงรวมอยู่กับพระบิดาตั้งแต่แรกเริ่มแล้ว และที่เหลือ 18 องค์ตีความว่าสถานภาพของพระองค์เพิ่งมีเมื่อตอนกำเนิดในโลก ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่โหวต แต่เป็นการอภิปรายถกเถียงโดยยกปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล และฝ่าย 300 ท่านก็ชนะ ไม่ทราบว่าจะเรียกว่า เฉียดฉิวได้หรือเปล่า 

อ้างอิง

* Richard Abanes , “The Truth Behind The Davinci Codes” 

* David Bercot, ed., A Dictionary of Early Christian Beliefs (Peabody, MA : Hendrickson, 1998) 

* Cracking DA VINCI's CODE 

* ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล(รวมเล่ม),กาสตอง กูรตัวส์ เขียน, พระคุณเจ้า ร.รัตน์ บำรุงตระกูล แปล,สำนักพิมพ์แม่พระยุคใหม่

(Page 7 of 7)
Last modified on Wednesday, 21 November 2012 17:03

Latest from Administrator

Related items (by tag)

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home