พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

พระคัมภีร์นอกสาระบบต่างๆ และนอกสติก

Written by  Administrator Thursday, 07 April 2011 11:36
Rate this item
(0 votes)

งานเขียนและคำสอนของทางนอสติคเน้นเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณต่างๆ โดยเชื่อว่าประสบการณ์ทางวิญญาณนั้นเป็นแก่นที่แท้จริงของความเชื่อทางศาสนา คือการค้นหาองค์ความรู้ที่สูงส่ง โดยเชื่อว่าดวงวิญญาณของมนุษยชาติอยู่ในโลกวิญญาณแห่งความสว่างที่เรียกว่า พลีโรม่า (Pleroma) แต่จิตวิญญาณของมนุษย์กลับถูกขังในกรงขังแห่งเนื้อหนังที่เรียกว่า “ร่างกาย” บนโลก เรื่องของวัตถุ และ โลกวัตถุจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย เพราะปิดกั้นองค์ความรู้ที่แท้จริงของจิตวิญญาณ และ ความจริงของเทวภาพ

กล่าวคือ มีลัทธินอกสติกนี้อยู่ก่อนแล้ว แล้วลัทธินี้นำความเชื่อของลัทธิ และศาสนาอื่นๆมาผสมเข้าไป และปรับใหม่ให้เข้ากับแบบนอสติกที่ตนต้องการ

ดังนั้นเราอาจจะพบหลักข้อความเชื่อ หรือ ชื่อของบุคคลทางคริสตศาสนา เช่น พระเยซู หรือบรรดาสาวก ปรากฏในบันทึกต่างๆของลัทธินอสติค แต่เป็นการนำเอาพระเยซูคริสต์มาปรับเข้ากับแนวคิดนอสติค ซึ่งเราแน่ใจได้เลยว่าข้อคำสอนในนั้น แตกต่างจากข้อความเชื่อและพระเยซูจริง ๆ ของทางคริสตศาสนาในยุคแรกเริ่มนั้นอย่างแน่นอน

และยิ่งไปกว่านั้น ลัทธินอสติก เริ่มนำ "ความเป็นคริสตศาสนา" เข้ามารวมกับลัทธิตน เมื่อค.ศ.100-130 ซึ่งเป็นเวลาที่อัครสาวกแทบทั้งหมดเสียชีวิตไปแล้ว ดังนั้น การมีคัมภีร์ของนอสติกที่อ้างชื่อ อัครสาวกต่างๆทั้ง นักบุญฟิลลิป ยูดาส นักบุญยอห์น นักบุญมารีย์ มักดาเลนา ฯลฯ ว่าเป็นผู้เขียน โผล่ขึ้นมาในค.ศ.150 จึงเป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์สายหลัก และนักวิชาการ ยอมรับว่ามันอาจสะท้อนข้อความเชื่อบางอย่างของคริสตศาสนาในสมัยนั้น(ถ้าตัด แนวคิดนอกสติกที่ปนอยู่ออกไปซะ)ได้ก็จริง แต่แน่ใจได้เลยว่า ท่านักบุญเหล่านั้นไม่ใช่คนเขียนตัวจริงแน่ๆ

และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บรรดาผู้นำทางพระศาสนจักรตั้งแต่ยุคแรก เริ่มที่ประนามการกระทำที่พยายามกลืนศาสนาคริสต์ของนอสติกนี้ บุคคลที่สำคัญคือ อีรีเนอุส บิชอป แห่งลียง ในค.ศ.180 ได้เรียกคัมภีร์ของนอสติกว่าเป็น"ประวัติศาสตร์ที่ถูกแต่งขึ้น"

 

(Page 1 of 2)
Last modified on Monday, 19 November 2012 11:49

Latest from Administrator

Related items (by tag)

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home