จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

พระคัมภีร์

Written by  Administrator Thursday, 07 April 2011 09:47
Rate this item
(0 votes)

พระคัมภีร์

พระคัมภีร์ไบเบิ้ลคืออะไร

พระคัมภีร์ไบเบิ้ลคือพระคำภีร์ในคริสต์ศาสนา ซึ่งประกอบไปด้วยชีวประวัติของคนต่างๆและพระธรรมคำสอน โดยมี 2 เล่มคือ พระธรรมเก่า และพระธรรมใหม่

1.พระธรรมเก่า

พระธรรมเก่าของคริสต์เป็นพระคัมภีร์ที่บันทึกเรื่องราวตั้งแต่พระเจ้าสร้าง โลกจนถึงก่อนการประสูติของพระเยซูเจ้า และเป็นพระคัมภีร์เล่มเดียวกันกับพระคัมภีร์ Torah ของยิว ดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดในพระคัมภีร์ฉบับนี้ของทั้ง 2 ศาสนาจึงเหมือนกันทุกประการ ประกอบด้วยหนังสือย่อยๆทั้งหมด 39 เล่ม โดยพระศาสนจักรคาทอลิคและออโทดอกซ์จะมีเพิ่มอีก 9 เล่มเรียกว่า"พระคัมภีร์สารบบรอง(apocrypha)"รวมเป็น 48 เล่ม

2.พระธรรมใหม่

พระธรรมใหม่ประกอบด้วยหนังสือย่อยๆทั้งหมด 27 เล่ม โดยจะบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูเจ้าตั้งแต่การประสูติ และ กิจการที่พระองค์ออกไปเทศนาสั่งสอน ไปจนการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและการกลับคืนพระชนม์ชีพ และรวมถึงเรื่องราวในช่วงพระศาสนจักรยุคแรกๆ รวมถึงพระคำภีร์เล่มสุดท้ายที่กล่าวถึงอนาคต เช่น เรื่องราวของวันสิ้นโลก คือพระคำภีร์วิวรณ์

ซึ่งพระคัมภีร์ส่วนที่เป็นประวัติชีวิตของพระเยซูเจ้าทั้งหมดนี้ได้บันทึกโดย ยอห์น มาระโก ลูกา มัทธิว

พระธรรมโดยยอห์น

ยอห์นเป็นหนึ่งในอัครสาวกที่พระเยซูเจ้าทรงรัก และอายุน้อยที่สุดในบรรดาสาวกทั้ง 12 คน

สัญลักษณ์ : เป็นรูปนกอินทรีย์

บันทึกเมื่อ ค.ศ. 60-100

พระธรรมโดยมัทธิว

มัทธิวเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าโดยมีอาชีพเก็บภาษี และถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า"พระคัมภีร์ของชาวยิว"เพราะเน้นจุดที่ชาวยิวสนใจ คือ การเป็นพระผู้ไถ่ของพระเยซูเจ้าตามคำทำนาย

สัญลักษณ์ : เป็นรูปคน

บันทึกเมื่อ ค.ศ 60-80

พระธรรมโดยลูกา

ลูกาเป็นศิษย์ของบรรดาอัครสาวกยุคแรกเริ่มมีอาชีพเป็นหมอเขียนพระคัมภีร์โดย เน้นข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูเจ้าโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่ ร่วมอยู่ในเหตุการ์ณของพระเยซูเจ้าเช่นพระแม่มารีย์พระมารดาของพระองค์

สัญลักษณ์ : เป็นรูปวัว

บันทึกเมื่อ ค.ศ 60-85 บางแหล่งเจาะจงว่าอาจจะบันทึกเมื่อ ค.ศ 64

พระธรรมโดยมาระโก

มาระโกเป็นศิษย์ของนักบุญเปโตร เขียนเน้นกิจการที่พระเยซูเจ้ากระทำ

สัญลักษณ์ : เป็นรูปสิงโต

บันทึกเมื่อ ค.ศ 60-70

Q: จริงหรือที่พระคัมภีร์ไบเบิ้ลเหล่านี้ถูกรวบรวมโดยจักรพรรดิ์คอนแสตนติน

A:ไม่เป็นความจริง.. พระคัมภีร์ถูกรวบรวมโดยนักบุญเยโรม ค.ศ 384 ในสมัยประสันตปาปาดามาซัสซึ่งคอนแสตนตินได้สวรรคตไปแล้ว ในสมัยแรกก่อนที่จะมีการรวบรวมจนถึงช่วงของจักรพรรดิ์คอนแสตนตินนั้น การอ่านพระคัมภีร์ก็จะต้องแยกอ่านเป็นเล่มๆ ไม่มีการรวบรวมใว้ในเล่มเดียวกัน

Q: มีการเผาทำลายพระคัมภีร์ที่นอกเหนือจากพระคัมภีร์4ฉบับในยุคของคอนแสตนตินจริงหรือ ?

A: ไม่เป็นความจริง ไม่พบในบันทึกของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดๆที่บันทึกใว้เช่นนั้น จะมีเพียงการเผาคัมภีร์เวทย์มนต์ในสมัยนักบุญเปาโลราว ค.ศ. 50-60 เท่านั้น

Q: มีการแก้ใขดัดแปลกข้อความพระคัมภีร์โดยคอนแสตนตินจริงหรือ ?

A: เป็นไปได้ยากมาก เพราะว่าในช่วงของจักรพรรดิ์คอนแสตนตินนั้นพระคัมภีร์ไบเบิ้ลได้ถูกแปลเป็น หลายภาษา ถูกเผยแพร่ไปในเอเซียไมเนอร์ ซึ่งถ้าหากว่ามีการดัดแปลงพระคัมภีร์จริงก็จะต้องทำการดัดแปลงในทุกภาษามิ เช่นนั้นก็จะเกิดข้อขัดแย้งกันเองในพระคำภีร์ของประเทศต่างๆถ้าหากดัดแปลง แค่ภาษาละตินที่เป็นภาษาของโรมันอย่างเดียว และมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พระองค์จะทรงรวมรวมพระคำภีร์ทุกเล่มจากแต่ละ ทวีปและหลากหลายภาษาเพื่อนำมาดัดแปลงได้หมดในช่วงเวลาของการครองราชย์เพียง ไม่ถึง 25 ปีของพระองค์ และที่สำคัญ ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ใดๆที่เคยบันทึกถึงเรื่องนี้

Last modified on Thursday, 07 April 2011 11:36

Latest from Administrator

Related items (by tag)

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home