-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 

พระมารดามารีย์ สตรีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งพระศาสนจักร

Written by  Administrator Thursday, 07 April 2011 11:41
Rate this item
(0 votes)

    พระมารดามารีย์คือใคร

    พระมารดามารีย์ หรือพระแม่มารีย์ หรือที่คริสตชนคาทอลิค เรียกสั้นๆว่า "แม่พระ" คือพระมารดาของพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิค และออธโธดอค ให้ความเคารพพระนางเป็นพิเศษ ในฐานะ มารดาพระเจ้า สตรีผู้นี้คือสตรีที่มีผู้คนมอบความรัก และความเคารพให้ มากที่สุดในโลก

    และต่อไปนี้ เราจะได้เห็นถึงเกียรติมงคลอันรุ่งเรืองยิ่งของสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระ ศาสนจักร ที่คริตชนนิกายโรมันคาทอลิค และออธโธดอค กว่า1พันล้านคนทั่วโลก ถวายเกียรติแด่เธอรองจากพระเยซู
สตรีผู้มีฐานะมารดาพระเจ้า

ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ได้บันทึกฐานะของพระมารดามารีย์นี้ในฐานะมารดาพระเจ้า เมื่อตอนพระนางทรงครรภ์ และได้เสด็จไปเยี่ยมนางเอลีซาเบธ มารดาของนักบุญยอห์น บัสติส ขณะนั้น ทารกทั้งสองยังอยู่ในครรภ์มารดาของตน

พระคัมภีร์บันทึกโดยนักบุญลูกาบทที่ 1 ข้อที่ 39-45 พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ
หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำไมหนอ พระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึง เสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง”

ดังนั้นพระศาสนจักรคาทอลิคจึงถวายพระนามอีกพระนามหนึ่งให้กับพระแม่มารีย์อย่างเป็นทางการคือ "มารดาพระเจ้า" (Sancta Dei Genetrix) ในการสังคยนาที่เมืองเอเฟซัส ค.ศ. 431

ซึ่งถือเป็นเกียรติสุงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะสามารถมีได้ และมนุษย์คนนั้นเป็น"ผู้หญิง"
พรหมจารีย์ผู้ควรเคารพและประกาศสรรเสริญ

นอก จากนี้ พระศาสนจักรยังขนานพระนามแม่พระในฐานะที่เป็นการบอกแก่คริสตชนทุกคนอย่าง แจ่มแจ้งว่าควรมีท่าที่อย่างไรต่อสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้ และแน่นอนว่า พระคัมภีร์ไบเบิ้ลก็บันทึกยืนยันเรื่องนี้เช่นกัน

 

(Page 1 of 3)
Last modified on Monday, 19 November 2012 11:50

Latest from Administrator

Related items (by tag)

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home