-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 

พระมารดามารีย์ สตรีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งพระศาสนจักร - 1

Written by  Administrator Thursday, 07 April 2011 11:41
Rate this item
(0 votes)

พระคัมภีร์บันทึกโดยนักบุญลูกาบทที่ 1 ข้อ 46
พระนางมารีย์ ตรัสว่า วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า เพราะ พระองค์ทอดพระเนตรผู้รับใช้ต่ำต้อยของพระองค์ ตั้งแต่นี้ไป ชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ทรงบุญ พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ พระกรุณาต่อผู้ยำเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย

ดังนั้น พระศาสนจักรคาทอลิคจึงถือตามพระคัมภีร์ข้อนี้คือ คริสตชนทุกกาลสมัยต้องเคารพและสรรเสริญพระมารดามารีย์ จึงได้ถวายพระนามแต่พระมารดามารีย์อีกคือ

พรหมจารีย์ควรเคารพ(Virgo veneranda) และ
พรหมจารีย์ควรประกาศสรรเสริญ(Virgo praedicanda)

ถึงตรงนี้ท่านผู้อ่านเริ่มรู้สึกทะแม่งๆ บ้างไหมครับ ไหนว่าพระศาสนจักร และไบเบิ้ลต้องการทำลายสตรีศักดิ์สิทธิ์ไง แต่นี่ พระศาสนจักร กำลังสั่งให้คริสตชนทุกคนเคารพและสรรเสริญผู้หญิงที่ชื่อ"มารีย์" อยู่นี่นา

แบบนี้ภาษากฏหมายเรียกว่า "แจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ" ครับ

Holy Grail ตัวจริง

เราจำได้ว่า นิยาย อ้างว่านักบุญ มารีย์ มักดาเลนา สำคัญนักหนาในฐานะ "จอกศักดิ์สิทธิ์" เพราะครรภ์ของเธอ เก็บสายโลหิตพระเยซูอยู่

แต่นิยายลืมอะไรไปหรือเปล่าว่า ยังมีครรภ์ของสตรีศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าอีกคนที่เก็บโลหิตของพระเยซู ซึ่งที่จริง ควรเรียกให้ถูกว่าเคยเป็นที่ประทับขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองเลยทีเดียว และอีกเช่นกัน พระศาสนจักรยินดีถวายพระนามพระแม่ในฐานะ "ภาชนะ" จริงๆซะด้วย และแน่นอนว่า ขนานพระนามให้โดยมีพระคัมภีร์ไบเบิ้ลรองรับเช่นกัน ในเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์กาเบียรลมาแจ้งข่าวการแประสูติของพระนาง

พระคัมภีร์บันทึกโดยนักบุญลูกาบทที่ 1 ข้อ28-38
ทูตสวรรค์เข้าในบ้านกล่าวกับพระนางว่า “จงยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” เมื่อทรงได้ยินถ้อยคำนี้ พระนางมารีย์ทรงวุ่นวายพระทัยมากทรงถามพระองค์เองว่า คำทักทายนี้หมายความว่ากระไร แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางว่า “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง ท่านจะตั้งชื่อเขาว่าเยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์ พระเจ้าจะประทานพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษให้แก่เขา เขาจะปกครองวงศ์ตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลย” พระนางมารีย์จึงทรงถามทูตสวรรค์ว่า “เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะเป็นพรหมจารี” ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและพระอานุภาพของ พระผู้สูงสุดจะแผ่เงาปกคลุมท่านเพราะฉะนั้น บุตรที่เกิดมาจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และจะรับนามว่าบุตรของพระเจ้า" ดู ซิ เอลีซาเบธ ญาติของท่าน ทั้ง ๆ ที่ชราแล้ว ก็ยังตั้งครรภ์บุตรชาย ใคร ๆ คิดว่านางเป็นหมัน แต่นางก็ตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” พระนางมารีย์จึงตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” แล้วทูตสวรรค์ก็จากพระนางไป
จากเหตุการณ์นี้ พระคัมภีร์ระบุชัดว่า พระนางมารีย์เป็นที่รักยิ่งของพระเจ้า และพระจิตของพระเจ้า เสด็จลงมาในครรภ์พระนางเพื่อทำให้การปฏิสนธิของพระเยซูเจ้าเกิดขึ้นได้ทั้ง ที่เป็นยังพรหมจารีย์ และทั้งที่พระนางได้รับภาระกิจที่ยากลำบากและดูจะอันตรายต่อชีวิตในอนาคต เช่นนี้ กลับตอบรับทันทีด้วยความนอบน้อมและเปี่ยมศรัทธา ดังนั้น พระศาสนจักรจึงถวายพระนามอีก3พระนามนี้ให้แด่พระแม่คือ

ภาชนะรองรับพระจิต (Vas spirituale)
ภาชนะล้ำเกียรติ (Vas honorabile)
ภาชนะยอดศรัทธา (Vas insigne devotionis)
ราชินีคณะนักบุญ และอัครสาวก

เรารู้กันดีว่า พระศาสนจักรคาทอลิค จะยกย่องบุคคลที่ทำประกอบคุณงามความดีในโลกนี้ ตลอดจนมีความเชื่อความศรัทธาในพระเยซูเจ้าและพระเจ้าอย่างดี ตามแบบอย่างที่พระเยซูเจ้าสอน จนมั่นใจได้ว่าคนๆนี้ จะได้ไปสวรรค์แน่นนอน โดยประกาศให้เป็น "นักบุญ" และแน่นอนนี่คือเกียรติสูงสุดในฐานะคริสตศาสนิกชนที่พระศาสนจักรมอบให้ และแน่นอนว่าอัครสาวกทั้ง11คนที่เหลือ ตลอดจนผู้บันทึกพระคัมภีร์ไบเบิ้ลทั้ง4ท่าน และรวมทั้งมารีย์ มักดาเลนา ศิษย์หญิงคนสำคัญของพระเยซู ก็ล้วนได้รับการประกาศ ให้เป็น "นักบุญของพระศาสนจักร" (สิ่งนี้ทำให้ข้อกล่าวหาที่ว่าพระศาสนจักรทำลาย มารีย์ มักดาเลนา กระเด็นตกไปเช่นกัน)

แต่สำหรับพระมารดามารีย์ สตรีศักดิสิทธิ์สูงสุดของพระศาสนจักรนั้น พระศาสนจักร ยินดีถวายพระเกียรติที่เหมาะสมกว่านั้นให้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งนั่นคือ ตำแหน่งที่อยู่เหนือนักบุญทั้งหลายทุกคนตั้งแต่บัดนี้จนตลอดกาลคือ

ราชินีคณะนักบุญ (Regina Sanctorum omnium)

และ

ราชินีคณะอัครสาวก (Regina Apostolorum)
ซึ่งภาพนี้สามารถอธิบายสถานะภาพของพระแม่ได้ชัดแจ้งที่สุด
ท่านนักบุญเปโตร และ ท่านนักบุญเปาโล อยู่ด้านล่าง สีม่วง4คนด้านข้างคือผู้บันทึกพระคัมภีร์ทั้ง4เล่ม กลุ่มสีเขียวคืออัครสาวก ที่เหลือ ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกคนล้วนแสดงความเคารพพระมารดามารีย์ ที่กำลังอุ้มพระกุมารเยซูอยู่ ซึ่งนั่นหมายความว่า ทุกคนย่อมเคารพพระนางในฐานะมารดาของอาจารย์ และแน่นอนว่า ตำแหน่งนี้สูงกว่า ตำแหน่งผู้นำพระศาสนจักร ที่นิยายอ้างว่านักบุญเปโตร แย่งชิงกับ นักบุญมารีย์ มักดาเลนา เพราะสุดท้ายทั้งสองคนก็ต้องให้เกียรติและเคารพพระมารดามารีย์สตรี ศักดิ์สิทธิ์ผู้นี้อยู่ดี

 

(Page 2 of 3)
Last modified on Monday, 19 November 2012 11:50

Latest from Administrator

Related items (by tag)

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home