-- จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์ (มก. 1:16-17) --

 
Tuesday, 29 May 2012 16:48

ความหมายของรูปทรงในคริสตศาสนา Featured

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

 

ความหมายของรูปทรงในคริสตศาสนา

     รูปวงกลม (Circle) วงกลมหรือวงแหวนเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนิรันดร์และชีวิตอมตะ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของความดีเลิศแห่งพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าผู้ท รงเป็นอมตะ “ผู้ทรงอยู่ ณ จุดเริ่มต้น ทรงอยู่ในปัจจุบันและจะทรงคงอยู่ชั่วนิรันดร์...” หากรูปวงกลมสามรูปซ้อนกันเป็น3เหลี่ยม จะมีความหมายถึงพระตรีเอกานุภาพ

 

     รูปสามเหลี่ยม (Triangle) รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นสัญลักษณ์ขององค์สามเพราะแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสามส่วน ที่เข้ามารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รังสีรอบศีรษะรูปทรงสามเหลี่ยมใช้กับพระบิดาหรือองค์สามเท่านั้น ส่วนรูปสามเหลี่ยมที่มีวงกลมสามวงอยู่ภายในเป็นตัวย่อขององค์สามอันประกอบด้วย พระบิดา พระบุตร และพระจิต ซึ่งเข้ามารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า

     รูปสี่เหลี่ยม (Square) เป็นสัญลักษณ์ของโลกและการมีชีวิตอยู่ในโลก (ตรงข้ามกับรูปวงกลม ด้วยเหตุนี้จึงใช้เป็นรูปแบบของรังสีรอบศีรษะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่

     รูปห้าเหลี่ยม (Pentagram) เป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มียอดแหลมห้ายอดเช่นเดียวกับดวงดาวที่มีห้าแฉก จึงมีความสำคัญในแง่ของสัญลักษณ์มานานโดยเริ่มแรกลูกศิษย์ของพิธากอรัส (Pythagoras) ผู้เป็นนักปราชญ์ นักคณิตศาสตร์ และนักปฏิรูปศาสนาชาวกรีกเป็นผู้ริเริ่มใช้ก่อน ต่อมานักไสยศาสตร์ในยุคกลางรับมาใช้ต่อ ในทางโลกรูปห้าเหลี่ยมใช้เป็นเครื่องป้องกันความชั่วร้ายของคุณไสย ทางคริสตศาสนาใช้รูปห้าเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ของบาดแผลห้าแห่งที่พระคริสต์ทรงได้รับจ ากการตรึงกางเขน

Last modified on Tuesday, 29 May 2012 16:55

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home