“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

ไม้กางเขนแบบต่างๆ - 1

Written by  Administrator
Rate this item
(4 votes)

CROSS OF TRIUMPH, CROSS OF VICTORY, CROSS OF CONQUEST 

กางเขนแห่งชัยชนะ 


     เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพระวรสารทั่วโลก วงกลมหมายถึงโลก ภายในวงกลมแบ่งออกเป็นสามส่วน หมายถึงทวีปเอเซีย, อาฟริกา และยุโรป กางเขนที่ปักอยู่เหนือโลก เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะแห่งจิตวิญญาณเหนือโลกแห่งวัตถุนิยม

CROSS PATTEE, CRUX FORMEE, IRON CROSS 

ไม้กางเขนที่มีด้ามที่ไขว้กันนั้นยาวเท่ากัน
 

     คล้ายกับกางเขนมัลทีส (the Maltese Cross) เป็นรูปแบบกางเขนที่สวยงามและเป็นที่นิยมใช้ในการประดับประดา 

 

CROSS TREFFLEE 

กางเขนปลายสามแฉก
 

     เป็นกางเขนทที่มีรูปแบบที่สวยงามอีกแบบหนึ่ง โดยมีปลายทั้งสี่เป็นรูปสามแฉก และเป็นที่นิยมใช้ในการประดับประดา และยังเป็นที่รู้จักในนามว่า Cross Botonnee (กางเขนที่มีปลายสามปุ่ม)

EASTERN CROSS, THE RUSSIAN ORTHODOX CROSS 

กางเขนตะวันออก, กางเขนแห่งพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย
 

     เส้นแนวนอนด้านบนสุด เป็นสัญลักษณ์แห่งป้าย INRI (เยซู กษัตริย์แห่งชาวยิว) ที่ถูกตอกไว้เหนือพระเศียรของพระเยซูเจ้า ส่วนเส้นเฉียงด้านล่างเป็นสัญลักษณ์ของที่รองพระบาทของพระเยซูเจ้า เนื่องจากพระศาสนจักรตะวันออกเขื่อว่าพระบาทของพระเยซูเจ้าถูกตอกแยกจากกัน แทนที่จะถูกตอกซ้อนกันตามที่พระศาสนจักรตะวันตกเข้าใจ การที่ด้านขวาของเส้นล่างสุด(ในมุมมองของพระเยซูเจ้า)เฉียงขึ้นเป็นการเตือนให้เราระลึกถึงผู้ที่ถูกตรึงกางเขนด้านขวาของพระองค์ผู้ซึ่งกลับใจ และพระองค์ทรงตรัสต่อเขาว่าว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์”ส่วนด้านซ้ายของเส้นที่เฉียงลงเตือนให้เราระลึกถึงผู้ร้ายด้านซ้ายของพระองค์ที่ไม่ยอมกลับใจ 

กางเขนนี้ มักได้รับการติดตั้งไว้บนยอดโบสถ์ของพระศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย

GREEK CROSS 

กางเขนกรีก 


     เป็นกางเขนที่มีแขนทั้งสี่เท่ากัน เป็นสัญลักษณ์ที่องค์กรสภากาชาดสากลและสภากาชาดไทยใช้

GREEK CROSS AND X MONOGRAM 

กางเขนกรีกและอักษรย่อตัวเอ็กซ์ 


     เป็นการเอาอักษรย่อตัวเอ็กซ์ (อ่านว่า “คี” ในภาษากรีก) ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของพระคริสต์ในภาษากรีกทับลงไปบนกางเขนกรีก


GREEK CROSS WITH WORDS 

กางเขนกรีกกับพยัญชนะ 


     เป็นกางเขนกรีกที่รวมกับพยัญชนะกรีก ที่ใช้เรียกพระเยซูคริสตเจ้า และ คำว่า “nika” ซึ่งแปลว่า “พิชิต” รวมกันแปลว่า “พระเยซูคริสตเจ้าผู้พิชิต”

HUGUENOT CROSS 

กางเขนฮิวกานอท 


     ใช้โดยโปรเตสแตนท์ชาวฝรั่งเศส ผู้ยึดหลักปฎิบัติของฮิวกานอทในฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่ 16 และ 17 ส่วนในปัจจุบัน โปรเตสแตนท์ชาวฝรั่งเศส บางคนสวมกางเขนนี้ (บางคนก็สวมเฉพาะนกพิราบ) เพื่อแสดงตนว่าเป็นโปรเตสแตนท์ 

JERUSALEM OR CRUSADER'S CROSS 


กางเขนเยรูซาเลม หรือกางเขนนักรบครูเสด 


     ประกอบด้วยกางเขนรูปตัวทีสี่อันรวมเป็นกางเขนใหญ่หนึ่งอัน และกางเขนกรีกขนาดเล็กอีกสี่อันรวมเป็นห้าอัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบาดแผลทั้งห้าแห่งพระเยซุเจ้า เป็นกางเขนที่ กอดฟรี เดอ บุลยัน ซึ่งปลดปล่อยกรุงเยรูซาเลมจากแอกของพวกมุสลิม และเป็นผู้ปกครองเยรูซาเลมคนแรก สวมเป็นสัญลักษณ์ และเป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่พระวรสารไปสู่สี่มุมโลก

LATIN CROSS 

กางเขนลาติน 


     เป็นรูปแบบที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด

 

MALTESE CROSS 

กางเขนมัลทีส 


     ประกอบด้วยปลายหัวหอกสี่อันมาบรรจบกันเป็นสี่แฉก เริ่มใช้ครั้งแรกในยุคสงครามครูเสดโดยคณะสงฆ์และทหารโฮสปิทัลเลอร์ใช้เป็นตราประจำคณะ ต่อมาคณะนี้ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่เกาะมัลทีส กางเขนนี้จึงเรียกว่า กางเขนแห่งมัลทีส


PAPAL CROSS 

กางเขนพระสันตะปาปา 


     มีเส้นแนวนอนสามเส้น โดยเส้นล่างจะยาวกว่าเส้นบนเล็กน้อย สองเส้นบนเป็นสัญลักษณ์ของนักโทษสองคนที่ถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระเยซูเจ้า กางเขนนี้ใช้เฉพาะในขบวนแห่ของสมเด็จพระสันตะปาปาเท่านั้น

PATRIARCHAL CROSS, ARCHEPISCOPAL CROSS 

กางเขนพระสังฆบิดร, กางเขนอัครสังฆราช 


     มีเส้นแนวนอนสองเส้น โดยเส้นบนสั้นกว่าเส้นล่างเล็กน้อย เส้นบนเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นป้าย INRI ที่ตอกอยู่เหนือพระเศียรของพระเยซูเจ้า เป็นส่วนหนึ่งของตราประจำตำแหน่งของพระสังฆบิดรและอัครสังฆราช ใช้นำขบวนแห่ของท่าน

ST. ANDREWS CROSS 

กางเขนนักบุญอันดรูว์ 


     ท่านนักบุญอันดรูว์ถูกประหารบนกางเขนแบบนี้ เนื่องจากท่านได้ขอร้องว่าท่านไม่สมควรที่จะถูกตรึงบนกางเขนแบบเดียวกับพระเยซูเจ้า

ST. PETER'S CROSS 

กางเขนแห่งนักบุญเปโตร 


     เป็นสัญลักษณ์แห่งมรณสักขีและความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านนักบุญเปโตร โดยท่านได้บอกเพชฌฆาตของท่านว่า ท่านไม่สมควรที่จะถูกตรึงกางเขนในลักษณะเดียวกับพระเยซูเจ้า ท่านจึงขอร้องให้พวกเขาตรึงกางเขนท่านโดยเอาศิรษะท่านลงดิน

TAU CROSS 

กางเขนตัวที (กางเขนเทา)
 

     ที่มีชื่อเช่นนี้เพราะกางเขนดั้งเดิมเป็นแบบนี้และมีลักษณะคล้ายกับอักษร “เทา” ซึ่งเป็นอักษรตัวที่ 19 ของพยัญชนะกรีก (ซึ่งตรงกับอักษร “ที” ในภาษาอังกฤษ

(Page 2 of 2)
Last modified on Wednesday, 23 May 2012 10:26

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home