“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
Monday, 11 June 2012 08:23

อัศจรรย์ศีลมหาสนิทแห่งเมืองลานซีอาโน Featured

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

+++อัศจรรย์ศีลมหาสนิทแห่งเมืองลานซีอาโน+++

     ณ เมืองอันซานุมที่เก่าแก่ของจังหวัดเฟรนตานีส ประเทศอิตาลีอันเป็นที่ประทับของอัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท เป็นอัศจรรย์แรกและยิ่งใหญ่ที่สุดของพระศาสนจักรคาทอลิก มากกว่า 1,200 ปี ปรากฏการณ์ที่น่าพิศวงนี้เกิดขึ้นช่วงศตวรรษที่ 8 ในโบสถ์เล็กๆ ของนักบุญเลกอนเชียนเป็นเสมือนการตอบสนองของพระผู้เป็นเจ้าต่อข้อสงสัยของฤษีบาซีเลียน ในเรื่องของการประทับอยู่จริงของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างพิธีมหาบูชามิสซาหลังจากภาคอภิเษกศีลแล้ว แผ่นปังได้กลับกลายเป็นเนื้อมนุษย์สดๆ และเหล้าองุ่นก็เป็นก้อนเลือด 5 ก้อน ที่มีขนาดต่างกันแผ่นศีลที่แปรธาตุเป็นเนื้อ ถูกเก็บรักษาไว้อย่างสง่างามทุกวันนี้มีขนาดเท่ากันกับแผ่นศีลขนาดใหญ่ ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันในพระศาสนจักรจารีตลาติน แผ่นศีลที่แปรธาตุไปแล้วนี่มีสีน้ำตาลอ่อนและกลายเป็นสีดอกกุหลาบเมื่อมองผ่านแสงจากข้างหลัง พระโลหิตเกาะตัวกัน และมีสีเหมือนดินที่มีส่วนประกอบสีเหลืองของ Ochre ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1713 แผ่นเนื้อศักดิ์สิทธิ์นี้ได้ถูกเก็บรักษาในรัศมีที่ทำจากโลหะเงินอันวิจิตรการตา ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อถวายแด่พระเป็นเจ้าโดยช่างศิลป์แห่งโรงเรียนเนอาโปลีทั่น (Neapolitan School) ก้อนพระโลหิตถูกเก็บรักษาอยู่ในแก้วคริสตัลเก่าแก่และสวยงาม

     ภราดาของอารามน้อย (Minor Conventual Frairs) ได้เป็นผู้ปกปักรักษาพระแท่นที่ประทับของพระกายและพระโลหิตมหัศจรรย์นี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1252 ซึ่งก็เป็นความประสงค์ของสังฆราชลานดุฟแห่งชีเอติ (Msgr. Laudulf of Chieti) หน้าที่ของพวกเขาได้รับการรับรองและยืนยันโดยหนังสือจากสันตะสำนักเป็นลายลักษณ์อักษรลงวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 1252

     วัดหลังนี้ในอดีต เคยอยู่ภายใต้การดูและของฤษีคณะบาชีเลียนจนถึงปี ค.ศ. 1176 จากปี ค.ศ. 1176 ถึงปี ค.ศ. 1252 คณะเบเนดิกติน ในปี ค.ศ. 1258 ฤษีคณะฟรังซิสกันได้สร้างวัดหลังปัจจุบันขึ้นในปี ค.ศ. 1700 รูปแบบสถาปัตยกรรมของวัด ได้เปลี่ยนไปจากโรมันกอตธิกเป็นแบบบาร์ร็อค ในช่วงแรกๆ สิ่งมหัศจรรย์นี้ได้ถูกเก็บรักษาในโบสถ์โดยประดิษฐาน อยู่ข้างๆ กับพระแท่นใหญ่จากนั้นในปี ค.ศ. 1636 ก็ได้ถูกย้ายมาที่พระแท่นด้านข้างของทางเดินส่วนกลางของวิหาร ซึ่งยังคงบรรจุกำปั่นเหล็กเก่าแก่และมีคำจารึกที่เป็นอนุสรณ์ไว้

     ในปี ค.ศ. 1902 แผ่นเนื้อศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ย้ายไปประดิษฐานอยู่ที่พระแท่นหินอ่อนที่สัตบุรุษชาวลานซีอาโนได้สร้างขึ้นเป็นพิเศษ

     การศึกษาและสอบสวนทางพระสาสนจักร เกิดขึ้นหลายครั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1574

     ในปี ค.ศ. 1970 ถึง 1971 และมีการจัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในปี ค.ศ. 1981 ซึ่งเป็นการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์โดยเชิญศาสตราจารย์โอโดอาร์โด ลิโนลี (Prof. Odoardo Linoli) เป็นศาสตราจารย์ระดับสูงในสาขากายวิภาค และวิชาว่าด้วยการศึกษาลักษณะเนื้อหนังของคนและ Bathological Histology และสาขาวิชาเคมี และ การใช้กล้องจุลทัศน์ทางการแพทย์ (Clinical Microscopy) ผู้ช่วยของท่านคือศาสตราจารย์ รักเจอโร เบอร์เทลลี (Prof. Ruggero Bertelli) จากมหาวิทยาลัยเซียนา การวิเคราะห์ได้จัดทำขึ้นด้วยความถูกต้องแน่นอน และไม่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นการวิเคราะห์ก็ถูกเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยกล้องถ่ายรูปไมโครโสคป


     การวิเคราะห์ต่างๆ ทั้งสิ้น ได้สนับสนุนข้อสรุปดังต่อไปนี้

     “เนื้อที่เกิดจากอัศจรรย์นั้นเป็นเนื้อจริง และเลือดนี้ก็เป็นเลือดจริง”
     “เนื้อและเลือดนี้เป็นของมนุษย์”                                                                                     
    “เนื้อนั้นมีองค์ประกอบของเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อของหัวใจ”

     ในเนื้อนั้นเราเห็นส่วนประกอบต่างๆ คือเส้นประสาท myocardium, endocardium และ vagus นอกจากนั้นเรายังเห็นเส้นประสาท myocardium หนาๆ ในโพรงด้านซ้ายของก้อนเนื้อนั้น เนื้อนั้นเป็น “หัวใจ” สมบูรณ์ไปด้วยโครงสร้างที่สำคัญ เนื้อและเลือดนั้น อยู่ในเลือดกรุ๊ปเดียวกัน คือ กรุ๊ป AB

     ในเลือดนั้นเราพบโปรตีนในสัดส่วนที่เป็นปกติ เหมือนกันกับที่เราสามารถพบได้ในส่วนประกอบของเลือดสดๆ ทั่วไป

     ในเลือดนั้นเราก็ยังพบแร่ธาตุต่างๆ เช่น คลอไรด์, ฟอสฟอรัส, แมกนีเซียม, โปแตสเซียม, โซเดียม และแคลเซียม

     การถนอมรักษาของเนื้อและเลือด ซึ่งได้ถูกปล่อยให้อยู่ในสถานะปกติทางธรรมชาติมากว่า 12 สตวรรษ และถูกนำออกแสดง ในรูปแบบที่ต้องสัมผัสกับบรรยากาศ และตัวกระทำทางชีวภาพนั้น ดำรงอยู่ได้อย่างเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติ

     เราสรุปได้เลยว่า การที่นักวิทยาศาสตร์ได้ถูกเชิญให้มาตรวจสอบและทดลองกับเนื้อและเลือดนี้แล้ว ถือเป็นสิ่งยืนยันและตอบสนองถึงความแท้จริง ของอัศจรรย์ศีลมหาสนิทแห่งเมือลานซีอาโน

บทภาวนา

(แปลไทยโดย ยอแซฟ)

     ลูกขอสรรเสริญพระองค์ โอ้.. พระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับอัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิท ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานไว้ให้แก่เรา เป็นอนุสรณ์แห่งความรักและพระทรมาน เพื่อเป็นการเพิ่มความศรัทธาของเราต่อการประทับอยู่จริงของพระองค์ในศีลมหาสนิท

     ลูกขอขอบพระคุณพระองค์... พระเยซูเจ้าข้า สำหรับความมหัศจรรย์แห่งการเสด็จมาของพระองค์ ซึ่งได้รื้อฟื้นขึ้นใหม่เสมอบนพระแท่นในพิธีมหาบูชามิสซา พระองค์ทรงเป็นสหายแท้ของลูก เป็นปังแห่งหนทางของเรา เป็นเหล้าองุ่นแห่งความชื่นบาน เป็นโอสถสมานความเจ็บปวด และเป็นความสมปรารถนาของดวงใจ

     โปรดเถิดพระเจ้าข้า โปรดให้การรับพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้เพศปังด้วยความรักเต็มเปี่ยมของพระองค์นี้ ได้ทำให้ลูกเข้าใจถึงความรักอันยิ่งใหญ่ และเป็นพยานยืนยันในการประกาศพระอาณาจักรของพระองค์ แก่มนุษย์ชาติทั้งหลายในโลกแห่งสหัสวรรษที่สามนี้

     ข้าแต่พระบุตรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงชีวิต โปรดส่งพระจิตของพระองค์มาสถิตในดวงใจของลูกทั้งหลาย เพื่อเปิดหนทางที่จะนำเราไปสู่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ให้ได้รับการต้อนรับเข้าสู่พระหฤทัยของพระตรีเอกานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ในช่วงเวลาสุดท้ายของการเดินทางของลูกในชีวิตนี้ เพื่อความบรมสุขและสันติอันแท้จริง ตลอดนิรันดร อาแมน...

ORATER
(Original Text)

Praise be to Thee, o Christ,
for this Eucharistic Miracle
Thou have left us as a sign of predilection,
In order to increase our faith
In Thy Real Presence
In the sacrament of the Eucharist.

We thand Thee, Jesus,
For the prodigy of Thy coming
Which always renews itself on the altar.
Thou art our real friend,
the bread for our path, the wine of our joy,
the balm of our pain, the desire of our heart.

Make o Lord, that receiving
Thy body and blood
Transubstantiated by Thy love,
We can be for all mankind
Epiphany of Thy greatest love,
And a prophecy of Thy Kingdom,
In front of the world of the Third Millenium.

Son of the living God,
Send us Thy Spirit,
Open for us the path towards Thy Father,
In order to be received
At the end of our pilgrimage,
In the Heart of the holy Trinity
Our beatitude and our piace
For ever and ever. Amen.

Last modified on Wednesday, 20 June 2012 09:30

Leave a comment

โปรดอ่านก่อน Comment
1. ไม่ควรใช้วาจาส่อเสียดดูหมิ่น คำหยาบ ฯลฯ
2. ข้อความของท่านจะรอการพิจารณา

ด้านล่างตรง ReCaptcha
เมื่อท่านกรอกอักษรที่แสดงเรียบร้อยแล้ว กรุณาสังเกตุ
Comment added and waiting for approaval.
(ข้อความได้เพิ่มความคิดเห็นแล้วและรอการอนุมัติ)

แสดงว่าไม่ต้อง ใส่ค่า Recaptcha อีกรอบ
ขอบคุณ

You are here: Home