จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 
เหตุเกิดที่เมืองไทย

เหตุเกิดที่เมืองไทย (1)

จากหนังสืออิสระ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พ . ค.- มิ . ย .31 

สัมภาษณ์คุณพ่อวิจิตรและ ผู้เห็นเหตุการณ์ที่คลองสิบสอง 
คุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม เจ้าอาวาสวัดวิสุทธิวงศ์ ( ในขณะนั้น )
You are here: Home เหตุเกิดที่เมืองไทย