พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

ที่มาสำหรับ Clip mp3

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ (web newmana.com)

1. พลีกรรมอดอาหาร 1 และ 2

     เราจะดำเนินชีวิตอย่างมีพลัง ชนะความชั่ว ความมืดบอดในโลกนี้ได้อย่างไร แม่พระได้ให้อาวุธสำคัญ 5 ประการแก่เรา คือ

    1. การภาวนาด้วยใจ อาศัยการสวดสายประคำ

    2. การร่วมมิสซา รับศีลมหาสนิท 

    3. อ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ
 
    4. พลีกรรมอดอาหาร
 
    5. แก้บาปเดือนละครั้ง
 
    สิ่งที่มักจะยากที่สุดสำหรับหลาย ๆ คน คือ การพลีกรรมอดอาหาร ซิสเตอร์เอมมานูแอล ได้อธิบายให้เราใจถึงความสำคัญของพลีกรรมอดอาหาร ในสาสน์ของแม่พระ แม่พระได้กล่าวว่า การพลีกรรมอดอาหาร มีพลังหยุดยั้งสงคราม การพลีกรรมอดอาหาร พร้อมการภาวนา จะช่วยให้หายขาดจากโรคภัยต่าง ๆ จะช่วยให้คนบาปกลับใจ การพลีกรรมอดอาหารนั้น มีพลังอย่างเหลือเชื่อ และทุก ๆ คนสามารถรับพลังนี้ได้ เมื่อตั้งใจปฏิบัติตามคำแนะนำ และตัวอย่างในซีดีแผ่นนี้

2. เทวดา และฑูตสวรรค์ คือเพื่อนสวรรค์

 

 

   ที่สำคัญของเราแต่ละคน ซิสเตอร์เอมมานูแอลได้บรรยาย อาศัยข้อความเชื่อของพระสาสนจักรคาทอลิก และประสบการณ์ของเธอถึงธรรมชาติ และ    บทบาทหน้าที่ของเพื่อนสวรรค์ของเรา เธอมีตัวอย่างมากมายของความน่ารัก ความเอาใจใส่ พิทักษ์รักษาของเทวดา และฑูตสวรรค์ที่ทำงานเพื่อเราแต่ละคน เมื่อฟังจบแล้วเชื่อว่าทุก ๆ คน คงจะรักและเข้าใจเพื่อนสวรรค์ของเรามากยิ่งขึ้น

 

 

 

 


3. ภาวนาด้วยใจ

 
 
     หลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินคำแนะนำว่า เมื่อภาวนานั้นให้ภาวนาด้วยใจ แต่เคยสงสัยบ้างไหมว่า ในทางปฏิบัติแล้วนั้น จะทำได้อย่างไร บางท่านอาจเพียรภาวนาอย่างสม่ำเสมอ แต่กลับรู้สึกว่าไม่ได้พัฒนาชีวติฝ่ายจิตเสียเท่าไร อะไรเป้นอุปสรรคของการภาวนาด้วยใจ และเราจะมีชัยเหนืออุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างไร ลองมาฟังคำอธิบายของซิสเตอร์เอมมานูแอล ซึ่งแบ่งปัน โดยอาศัยสาสน์จากแม่พระประกอบกับประสบการณ์จริงของซิสเตอร์เอง เพื่อว่าการภาวนาของเรานั้นจะได้เป็นการภาวนาด้วยใจโดยแท้จริง
 
 
 
 
 

4. มิสซาแห่งชีวิต
 
 
 
     พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณมีความสำคัญอย่างไรในชีวิตคริสตน และเราแต่ละคนจะร่วมมิสซาด้วยใจเพื่อรับพระหรรษทานอย่างล้นเหลือ ที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้ได้อย่างไร เพราะอะไรมิสซาจึงสมควรเป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา หาคำตอบทั้งหมดนี้ได้ในซีดีแผ่นนี้ ด้วยคำอธิบายอย่างตรงไปตรงมาเข้าใจได้ง่ายของซิสเตอร์เอมมานูแอล เพื่อว่าทุกมิสซาที่ท่านร่วม จะได้กลายเป็นมิสซาแห่งชีวิตอย่างแท้จริง
 
 
 
 

 
ขอขอบคุณ : คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง - คุณสรวุฒิ หมั่นทรัพย์ และทีมงาน สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติม : www.medjugorje.hr
สอบถามข้อมูลได้ที่ +66-8-1830-2454
Email: m_ejd@yahoo.co.uk
 
----
MEDJUGORJE
     ตั้งแต่ปี ค.ศ.1981 เด็กชาวโครเอเซีย 6 คน จากเมืองเมดจูกอร์เร ประเทศ บอสเนีย เฮอรเชโกวีนา (เดิมยูโกสลาเวีย) ได้ยืนยันว่า เขาเห็นพระแม่มารีย์พรหมจารี และรับสาสน์จากพระนาง เหตุการณ์อันน่าพิศวงพร้อมสาสน์จากสวรรค์นี้ มีอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนนับล้านทั่วโลก ฟื้นฟูชีวิตฝ่ายจิต และมีความปรองดองระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สาสน์จากแม่พระ เป็นหนึ่งเดียวกับคำสอนของพระวรสาร และความเชื่อที่สืบทอดทางพระศาสนจักรคาทอลิก พระศาสนจักรได้ติดตามเฝ้าสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยอมรับว่า เมืองเมดจูกอร์เรเป็นศูนย์กลางแห่งการรำพึงภาวนาที่สำคัญของโลก
 
SR.EMMANUEL

     ซิสเตอร์เอมมานูแอล เมลลาร์ด เกิดที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ.1947 เธอจบจากมหาวิทยาลัยชอร์บอน (Sorbonne University) นครปารีส ในปี ค.ศ.1970 พระเป็นเจ้าได้ช่วยให้เธอรอดจากการฆ่าตัวตาย ความสิ้นหวังในชีวิตและได้นำทางชีวิตของเธอ จนเธอได้เข้าบวชในคณะ Beatitudes และในปี ค.ศ. 1989 คณะของเธอได้ส่งเธอไปตั้งอารามที่เมือง เมดจูกอร์เร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เธอได้อุทิศตนเพื่องานแพร่ธรรม อาศัยสาสน์แห่งสันติภาพของแม่พระเมืองเมดจูกอร์เร เธอได้เขียนหนังสือศรัทธาหลายเล่ม เพื่อประกาศเรื่องเมดจูกอร์เรให้เป็นที่รู้จัก ซีดีแผ่นนี้เป็นการแปลสดจากซีดีที่บันทึกการบรรยายของเธอ 

You are here: Home Mp3 เสริมศรัทธา