“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

การค้นอย่างละเอียด +

วีดีโอที่คุณอาจกำลังหาอยู่ "Beginning10"

ดูวีดีโอนี้
797 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
844 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
936 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1056 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1158 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
750 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
792 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
816 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
880 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
928 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1197 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ ผลการค้นหา