ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

การค้นอย่างละเอียด +

วีดีโอที่คุณอาจกำลังหาอยู่ "christ"

ดูวีดีโอนี้
1221 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1273 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
2639 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1473 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1399 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1452 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1206 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1262 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1270 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1217 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1374 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1589 คนดู
หมวด: ไม่มี
ถูกให้คะแนน 3
ผู้มาเยือน
ดูวีดีโอนี้
1652 คนดู
หมวด: ไม่มี
ถูกให้คะแนน 3
ผู้มาเยือน

Page 1 of 2
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ ผลการค้นหา