ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

การค้นอย่างละเอียด +

วีดีโอที่คุณอาจกำลังหาอยู่ "cross"

ดูวีดีโอนี้
1380 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1168 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1163 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1125 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1383 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1299 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1189 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1133 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
2547 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1190 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ ผลการค้นหา