พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

การค้นอย่างละเอียด +

วีดีโอที่คุณอาจกำลังหาอยู่ "jesus"

ดูวีดีโอนี้
876 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
778 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
861 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
899 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
959 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
957 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
864 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
925 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1084 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
967 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1015 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
888 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
804 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 3
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ ผลการค้นหา