ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

การค้นอย่างละเอียด +

วีดีโอที่คุณอาจกำลังหาอยู่ "jesus"

ดูวีดีโอนี้
910 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
809 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
900 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1058 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
934 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1115 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
994 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
991 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
898 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
959 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1127 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1010 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1050 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
923 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
874 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 3
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ ผลการค้นหา