พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

การค้นอย่างละเอียด +

วีดีโอที่คุณอาจกำลังหาอยู่ "mary"

ดูวีดีโอนี้
878 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
974 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
989 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1131 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
999 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1075 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
975 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1027 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1208 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1413 คนดู
หมวด: The 13th day
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1229 คนดู
หมวด: The 13th day
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
หมวด: The 13th day
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
หมวด: The 13th day
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 2
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ ผลการค้นหา