พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

การค้นอย่างละเอียด +

วีดีโอที่คุณอาจกำลังหาอยู่ "mother"

ดูวีดีโอนี้
1095 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1196 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1336 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1210 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1425 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1285 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1294 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1182 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1235 คนดู
หมวด: Mary Mother of jesus
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1411 คนดู
หมวด: In The Beginning
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1621 คนดู
หมวด: The 13th day
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1449 คนดู
หมวด: The 13th day
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1467 คนดู
หมวด: The 13th day
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1512 คนดู
หมวด: The 13th day
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 2
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ ผลการค้นหา