พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1026 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1268 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
940 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
998 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
960 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
866 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
865 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
913 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1015 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
865 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1002 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1031 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
913 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
960 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1288 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก