“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1186 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1393 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1127 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1099 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
979 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
987 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1031 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1145 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
985 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1035 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1074 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1430 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก