“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1593 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1752 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1484 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1497 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1414 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1519 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1342 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1439 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1528 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1398 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1407 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1805 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก