“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1269 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1470 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1142 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1209 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1060 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1116 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1061 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1112 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1150 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1502 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก