พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1310 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1499 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1170 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1234 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1216 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1082 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1143 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1244 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1089 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1198 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1259 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1139 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1172 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1533 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก