ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1536 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1265 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1175 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก