พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1077 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1313 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
978 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1042 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1004 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
903 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
952 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1059 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
906 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1041 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1072 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
954 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1002 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1330 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก