พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1457 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1621 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1285 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1346 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1359 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1192 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1191 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1279 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1384 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1397 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1254 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1282 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1666 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก