“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1485 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1645 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1307 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1373 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1389 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1218 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1215 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1309 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1410 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1230 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1333 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1426 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1277 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1305 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1696 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก