“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
NextPrevious

วีดีโอที่มีคนดูอยู่

  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้
  • ดูวีดีโอนี้

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1348 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1536 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1202 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1264 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1255 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1110 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1111 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1183 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1286 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1120 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1231 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1293 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1174 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1201 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1570 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin

Page 1 of 12
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก