“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

วีดีโอล่าสุด

ดูวีดีโอนี้
1009 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1062 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
993 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1038 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1065 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1245 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1223 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1226 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1179 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1428 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1081 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1367 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1242 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
ดูวีดีโอนี้
1188 คนดู
ถูกให้คะแนน 3
admin
You are here: Home Vdo Gallery วีดีโอ หน้าแรก