“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
ปฏิทินของ Newmana
สุขสันต์วันเกิด
ปรากฏภาคของดวงจันทร์
วันหยุดของไทย
วันเกิดและกิจกรรมของที่อยู่ติดต่อ
หมายเลขสัปดาห์
เทศกาล
อากาศ
You are here: Home ปฎิทิน