ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
ปฏิทินของ Newmana
สุขสันต์วันเกิด
ปรากฏภาคของดวงจันทร์
วันหยุดของไทย
วันเกิดและกิจกรรมของที่อยู่ติดต่อ
หมายเลขสัปดาห์
เทศกาล
อากาศ
You are here: Home ปฎิทิน