พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
ปฏิทินของ Newmana
สุขสันต์วันเกิด
ปรากฏภาคของดวงจันทร์
วันหยุดของไทย
วันเกิดและกิจกรรมของที่อยู่ติดต่อ
หมายเลขสัปดาห์
เทศกาล
อากาศ
You are here: Home ปฎิทิน