“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
My lovely jesus

คุณได้ให้คะแนนไปแล้ว

  คุณได้ให้คะแนนไปแล้ว

กลับไป

You are here: Home