ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
My lovely jesus

คะแนนถูกเพิ่มแล้ว

  คะแนนถูกเพิ่มแล้ว

กลับไป

You are here: Home