ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
My lovely jesus

คุณได้ให้คะแนนไปแล้ว

  คุณได้ให้คะแนนไปแล้ว

กลับไป

You are here: Home