ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 
หลายๆคนคงจะรู้ว่าพระสันตะปาปาคือประมุขของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั่วโลก
เรามีดูเรื่องน่ารักๆของพระองค์กัน
     พระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองทรงเป็นพระสันตะปาปาที่ได้รับจดหมายมากกว่าพระสันตะปาปาทุกพระองค์ในอดีต และจดหมายที่พระองค์ทรงได้รับก็มาจากผู้คนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประมุขของรัฐต่าง ๆ จนถึงคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป
You are here: Home Displaying items by tag: จดหมาย