พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
หลายๆคนคงจะรู้ว่าพระสันตะปาปาคือประมุขของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั่วโลก
เรามีดูเรื่องน่ารักๆของพระองค์กัน
     พระสันตะปาปายอห์นปอลที่สองทรงเป็นพระสันตะปาปาที่ได้รับจดหมายมากกว่าพระสันตะปาปาทุกพระองค์ในอดีต และจดหมายที่พระองค์ทรงได้รับก็มาจากผู้คนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประมุขของรัฐต่าง ๆ จนถึงคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป
You are here: Home Displaying items by tag: จดหมาย