ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

นักบุญที่ฉลอง วันที่ 12 ธันวาคม

Our Lady of Guadalupe

You are here: Home Displaying items by tag: ฉลองแม่พระกัวดาลูป