ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

นักบุญนอร์เบิร์ต

องค์อุปถัมภ์ : โบฮีเมีย, สังฆมณฑล แมกเดเบิร์ก เยอรมัน, สันติภาพ
You are here: Home Displaying items by tag: นักบุญนอร์เบิร์ต