พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

นักบุญยอห์น บัพติส

     
ท่านเป็นบุตรของเศคาริยาห์ผู้เป็นใบ้ และนางเอลิซาเบธผู้เป็นหมัน การบังเกิดมาของท่าน เป็นการประกาศให้ทราบว่า ยุคสมัยของพระผู้ไถ่กำลังจะมาถึงแล้ว และในสมัยของพระผู้ไถ่นี้ ผู้ที่เป็นหมันจะมีลูกดก และผู้ที่เป็นใบ้จะกลายเป็นประกาศก
You are here: Home Displaying items by tag: นักบุญยอห์น บัพติส