พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

องค์อุปถัมภ์ : ต่อต้านไข้, ปศุสัตว์, ช่างปั้น, ช่างก่อสร้าง, ช่างอิฐ, ผู้ตัดแต่งหิน 

You are here: Home Displaying items by tag: นักบุญ คัซโทรัส