ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

ท่านได้เป้นทุกข์ถึงบาปกลับใจใหม่ และวอนขอพระเมตตาจากพระเยซูเจ้า

You are here: Home Displaying items by tag: นักบุญ ดิสมัส