“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

นักบุญ ทิเอโม่


องค์อุปถัมภ์ :
ช่างแกะสลัก

You are here: Home Displaying items by tag: นักบุญ ทิเอโม่