ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

     ท่านก็ถูกจำคุกในโรงพยาบาลประสาท ก่อนจะถูกเฆี่ยนตี หวด อย่างทารุณกรรมจนเสียชีวิต มีโบสถ์ถูกสร้างขึ้นมาเหนือสุสานของท่าน และในสวนแห่งนั้นก็มีการปลูกพืชผักสมุนไพร ที่สามารถเยียวยา รักษาอาหารปวดศีรษะ และ โรคลมบ้าหมูได้ ทั้งสิ่งนี้ และการที่ท่านเคยใช้เวลาช่วงมีชีวิตไปกับผู้ป่วยทางจิต

You are here: Home Displaying items by tag: นักบุญ บิเบียน่า