ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

นักบุญ มาร์ธา 

     องค์อุปถัมภ์ : คนดูแลบ้าน, การปรุงอาหาร, นักโภชนการ, ผู้รับใช้ในเรือน, แม่บ้าน, คนซักแห้ง, ผู้รับใช้, คนงานหญิง, นักเดินทาง, สาวใช้
     สิ่งสื่อแทนถึงท่าน : ไม้กวาด, กุญแจ, ทัพพี

You are here: Home Displaying items by tag: นักบุญ มาร์ธา