จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

นักบุญ ยอห์น คริโซสโตม

องค์อุปถัมภ์ : ต้านโรคล้มบ้าหมู, คอนแสตนติโนเปิล, อิชแทนบูล, นักเทศน์, นักพูด, ผู้พูด, ผู้บรรยาย
You are here: Home Displaying items by tag: นักบุญ ยอห์น คริโซสโตม