“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

นักบุญ ยอห์น แห่ง แคนที

ท่านถูกใส่ความป้ายสีโดยคู่ปรับของท่าน ยังผลให้ท่านต้องออกจากวิทยาลัย

You are here: Home Displaying items by tag: นักบุญ ยอห์น แห่ง แคนที