จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

ท่านได้สละทรัพย์สมบัติของวงศ์ตระกูล ขายสิ้นเสียหมด และนำเงินที่ได้นั้นไปจ่ายแจกให้กับผู้ยากไร้ ตลอดจนซื้ออิสรภาพให้กับข้าทาส

You are here: Home Displaying items by tag: นักบุญ ยูฟราเซีย