พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

นักบุญ ลีอา แห่ง โรม

ท่านเป็นที่เลื่องลือจดจำในฐานะผู้ศรัทธาถือเคร่งครัด

You are here: Home Displaying items by tag: นักบุญ ลีอา แห่ง โรม