“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 
ท่านเป็นปราชญ์แห่งศาสนจักร บิดาแห่งศาสนจักร 
You are here: Home Displaying items by tag: นักบุญ เยโรเม่