ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

ตลอดช่วงเวลาแห่งการปกครองในยุคของท่าน ท่านคอยปกป้องและให้ความเอาใจใส่ต่อบรรดาผู้ยากไร้เป็นพิเศษ

You are here: Home Displaying items by tag: บุญราศี ชารล์ส เดอะ กู๊ด