พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

Blessed Cesar de Bus
บุญราศี ซีซาร์ เดอร์ บุสองค์อุปถัมภ์ : การสอนคำสอน

ท่านเป็นบุตรคนกลาง และเปนบุตรคนที่ 7 จากบุตรธิดาทั้งหมดจำนวน 13 ชีวิต ในวัยหนุ่ม ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างโลดโผนและไม่ยึดถืออะไรเป็นที่สำคัญนัก ในคืนวันหนึ่ง ขณะที่ท่านอยู่ระหว่างการเดินทางนี่เอง 

You are here: Home Displaying items by tag: บุญราศี ซีซาร์ เดอร์ บุส