พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 

นอสติค (Gnostic)

นอสติคคืออะไร? นอสติคเป็น กลุ่มลัทธิทางศาสนาที่มีแนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเหนือธรรมชาติ จากตำนานที่ถูกสร้างขึ้น คำว่า นอซิส (Gnosis) มาจากภาษากรีกแปลว่า องค์ความรู้ (Knowledge)

Published in Da Vinci Code
You are here: Home Displaying items by tag: พระคัมภีร์นอกสาระบบ