ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

ช่วยให้เราหยุดคิดว่าอะไรมีความสำคัญกว่ากัน

ลองคิดซิว่าอะไรจะเกิดขึ้น หากเราปฏิบัติต่อพระคัมภีร์เหมือนกับโทรศัพท์มือถือของเรา?-หากเราเอาติดตัวไป
You are here: Home Displaying items by tag: มือถือ หรือ พระเยซูเจ้า