จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

+อธิษฐานอดอาหาร มีชัยเหนือกองทัพมหาศาล+

+อธิษฐานอดอาหาร มีชัยเหนือกองทัพมหาศาล+
นักบุญเยเนเวียฟ (Saint Genevieve) ผู้ปกป้องประเทศจากกองทัพศัตรูด้วยการอดอาหารอธิษฐาน

You are here: Home Displaying items by tag: อดอาหาร