“คนสบายดีไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก. 2:17)

 

+อธิษฐานอดอาหาร มีชัยเหนือกองทัพมหาศาล+

+อธิษฐานอดอาหาร มีชัยเหนือกองทัพมหาศาล+
นักบุญเยเนเวียฟ (Saint Genevieve) ผู้ปกป้องประเทศจากกองทัพศัตรูด้วยการอดอาหารอธิษฐาน

You are here: Home Displaying items by tag: อดอาหาร