พระองค์ตรัสว่า “จงตั้งใจฟังให้ดีท่านตวงให้เขาอย่างไรเขาก็จะตวงให้ท่านอย่างนั้นและจะเพิ่มให้อีกด้วย  ผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้นส่วนผู้ที่มีน้อยสิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย” (มธ. 4:24-25)

 
Thursday, 08 September 2011 12:22

อารักขเทวดา (2)

     เราแต่ละคนต่างก็มีเทวดาด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นเวลาที่พูดคุยกับคนอื่นก็จงคิดถึงเทวดาของเขาด้วย เวลาที่อยู่ในรถ บนเรือหรือบนเครื่องบิน … หรือเดินไปตามถนนก็จงคิดถึงเทวดาที่อยู่รอบๆตัวเรา เพื่อจะได้ส่งยิ้มให้ เพื่อจะได้ทักทายด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจ เป็นการดีที่เราจะคิดถึงเทวดาของผู้ที่อยู่รอบข้างเรา แม้แต่คนป่วย ท่านต่างก็เป็นของเราทั้งนั้น พวกท่านก็มีความดีใจที่มีมิตรภาพกับเราและให้ความช่วยเหลือแก่เรามากกว่าที่เราคิดเสียอีก ช่างเป็นความสุขใจเสียจริงๆที่ได้รู้จักรอยยิ้มและมิตรภาพของท่าน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านจงคิดถึงอารักขเทวดาของคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเรา พร้อมกับทำตัวของเราให้เป็นเพื่อนกับพวกท่าน แล้วเราจะได้รับความสุขและความช่วยเหลือจากท่านเป็นอย่างมาก

You are here: Home Displaying items by tag: อารักขเทวดา