จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

Latin cross (cross of the Passion) ไม้กางเขนแบบละติน / Greek cross ไม้กางเขนแบบกรีก / St peter's cross ไม้กางเขนนักบุญปีเตอร์ 

You are here: Home Displaying items by tag: ไม้กางเขน