ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

Latin cross (cross of the Passion) ไม้กางเขนแบบละติน / Greek cross ไม้กางเขนแบบกรีก / St peter's cross ไม้กางเขนนักบุญปีเตอร์ 

You are here: Home Displaying items by tag: ไม้กางเขน