จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิด (มก. 1:15)

 

Blessed Kateri Tekakwitha

บุญราศี คาเทริ เทคัควิธา


 องค์อุปถัมภ์ : นักนิเวศวิทยา, ระบบนิเวศ, นิเวศวิทยา, สิ่งแวดล้อม, นักสิ่งแวดล้อม, ผู้สูญเสียบุพการี, ผู้ถูกขับไล่, บรรดาผู้คนที่ถูกเยาะเย้ยเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของตน

You are here: Home Displaying items by tag: Blessed Kateri Tekakwitha