ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน (มธ. 12:30) 

 

นักบุญ วาเลนไทน์ (Valentine)

ในภาษาโรมันคือ วาเลนตินุส (VALENTINUS)

You are here: Home Displaying items by tag: Cyrillic